Natuurkunde

Natuurkunde is een exacte wetenschap die in het spanningsveld tussen theorie en observatie natuurwetten probeert te formuleren in wiskundige formules. Natuurkunde gaat over het verklaren van de natuur om ons heen met behulp van de stoffen, bewegingen en energieën daarin.
Natuurkunde is een omvangrijk wetenschapsveld met veel takken, en daarom zijn er ook veel benaderingen binnen de natuurkunde. Een daarvan is de theoretische stroming, waar wordt gekeken naar de basistheorieën in de natuurkunde, en een andere manier om natuurkunde te bekijken is vanuit de natuurverschijnselen zelf.
Steek iets op van de pagina waar we alles over natuurkunde verzamelen, van Einsteins relativiteitstheorie en het periodiek systeem tot tijd en zwaartekracht.

det periodiske systemet

Natuurkunde & Scheikunde

Hoewel natuurkunde een aparte wetenschap is, hangt het nauw samen met andere natuurwetenschappen. Dat geldt vooral voor scheikunde, waar onderzoeken naar atomen en chemische verbindingen centraal staan. Er is heel wat overlap tussen natuurkunde en scheikunde. Zo komen kwantummechanica, thermodynamica en elektromagnetisme ook voor in de scheikunde.

Twee richtingen

In principe kan natuurkunde worden opgedeeld in experimentele en theoretische natuurkunde. Bij experimentele natuurkunde wordt vooral gebruikt gemaakt van empirie en experimenten. In de theoretische natuurkunde worden modellen gemaakt die de resultaten van die experimenten kunnen verklaren en worden plausibele voorspellingen geformuleerd. Experiment en theorie hangen nauw samen, dus de grens tussen beide disciplines is niet bepaald eenduidig.

Kemi skaber din personlighed

© Shutterstock
Bladzijde 1 / 15