Natuur

Bij het woord natuur wordt vaak gedacht aan een geografische omgeving. Voor veel mensen is natuur een begrip voor alles dat zich om ons heen bevindt dat niet door mensen gemaakt is. Bos, zee, aarde, zand, lucht, dieren, planten en bloemen, bijvoorbeeld.
Maar natuur is ook de verwijzing naar de oorsprong van iets – hoe iets ooit is geweest. En het begrip kan ook duiden op iets dat kenmerkend is voor een persoon, een bevolkingsgroep of materiële dingen. Denk bijvoorbeeld aan de natuurlijke manier van spelen van kinderen, of de drang van honden om te rennen. Lees hier meer over de natuur en steek iets op over seizoenen, het broeikaseffect, parasieten of de zeven zeeën.

Bladzijde 6 / 43