Tiia Monto / Creative Commons
Wat_is_zout_water

Wat maakt de oceanen zout?

Het grootste deel van de aarde bestaat uit zout water, maar het zout in de oceanen is niet allemaal tegelijkertijd ontstaan. Het is het resultaat van een langzaam proces dat al sinds het ontstaan van de aarde aan de gang is.

Wat is zout water?

De zee is zout dankzij stoffen die in de loop der jaren via de rivieren vanaf de continenten zijn aangevoerd.

Die stoffen komen vrij op het land door het proces van verwering – de chemische afbraak van gesteente.

Daarbij vallen gesteenten uiteen in ionen, zoals bijvoorbeeld natrium en chloor, die met elkaar het mineraal zeezout vormen.

Vroeger waren de oceanen zoet

Al kort na het ontstaan van de aarde zat er water in enorme meren van kraters en andere natuurlijke diepten. Maar zeeën bestonden nog niet.

De eerste oceanen zijn gevuld met regenwater en waren dus zoet; het water is langzaam maar zeker zouter geworden.

De zoutste wateren ter wereld

Dit is een overzicht van de zoutste wateren ter wereld.

  • 40 procent salt - Zoutmeer Don Juan, Antarktis
  • 35 procent salt - De lagune garabogazköl, Turkmenistan, Centralasien
  • 34,8 procent salt - Zoutmeer Assal, Djibouti, Østafrika
  • 33,7 procent salt - De Dode Zee, Israel og Jordan
  • 27 procent salt - Zoutmeer Great Salt Lakes, USA
Het Assalmeer in Djibouti in Oost-Afrika.

Het Assalmeer ligt in Djibouti in Oost-Afrika en bevat 34,8 procent zout.

Wat is het verschil tussen zoet en zout water?

Het merendeel van het water op aarde is zout of brak, terwijl slechts 3 procent van het water zoet is. De concentratie opgelost zout in zoet water is minder dan 0,5 procent. Daarom is zoet water drinkbaar – een hogere concentratie zout droogt het menselijk lichaam uit.

Brak water ontstaat als zoet water in zee loopt en zich vermengt met zout water. Brak water heeft een zoutconcentratie van 0,5 tot 3,5 procent.

Zout water bevat 3,5 procent opgelost zout, wat correspondeert met 35 gram zout per liter water.

Als zoet en zout water zich vermengen, ontstaat brak water.

Brak water ontstaat als zoet water in zee loopt en zich vermengt met zout water.

Waarom kun je zout water niet drinken?

Vanwege de hoge zoutconcentratie van zeewater, namelijk 3,5 procent of 35.000 ppm (parts per million) opgeloste zouten, kan het gevaarlijk zijn om dit te drinken.

De zoutconcentratie is namelijk veel hoger dan het menselijk lichaam aankan.

Gewoon drinkwater bevat maximaal 500 ppm, en bij een hogere zoutconcentratie droogt het lichaam uit.

97 procent van het water op aarde zit in zeeën en is zout en dus ondrinkbaar.

In zeer warme landen, zoals Australië en de Arabische landen, wordt het zout uit zeewater gehaald. Voor dit proces is echter veel energie nodig, en ontzilt water bevat veel minder mineralen.

Wanneer bevriest zout water?

Zoals je vast wel weet, bevriest water bij 0 graden Celsius. Maar door de concentratie zout in zeewater bevriest zout water pas bij -2 graden.

Zout verlaagt het vriespunt van water en maakt het voor watermoleculen lastiger om elkaar op te zoeken en ijskristallen te vormen. Daarom strooien we in de winter zout op gladde, bevroren wegen.

LEES OOK: Het grootste meer van Nederland – en 4 andere grote meren in Nederland