Shutterstock
Verdenshavene på Jorden

Wat zijn de zeven zeeën?

De ’zeven zeeën‘ is de kleurrijke term die zeelieden gebruikten om alle oceanen van de wereld aan te duiden. Maar welke oceanen vallen er eigenlijk onder de ‘zeven zeeën’?

De zeven zeeën

De uitdrukking ‘de zeven zeeën’ werd gebruikt door ervaren zeelieden die alle oceanen getrotseerd hadden.

Dit wordt verstaan onder de zeven zeeën

  • De Noordelijke Grote Oceaan
  • De Zuidelijke Grote Oceaan
  • De Noordelijke Atlantische Oceaan
  • Det Zuidelijke Atlantische Oceaan
  • De Noordelijke IJszee – ook wel de Arctische Oceaan genoemd
  • De Zuidelijke Oceaan – ook wel de Antarctische Oceaan genoemd
  • De Indische Oceaan.

Rudyard Kipling gaf in 1896 zijn dichtbundel de titel ‘De Zeven Zeeën’ en daarmee werd de uitdrukking ook bekend buiten de zeevaarderswereld.

Oceanen, ook wel wereldzeeën genoemd, zijn grote watermassa’s die de werelddelen scheiden.

De zeven zeeën

De zeven zeeën beslaan in totaal 71 procent van het aardoppervlak.

Shutterstock

De Noordelijke Grote Oceaan en de Zuidelijke Grote Oceaan

De Grote (of Stille) Oceaan is de grootste oceaan op aarde. De grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Oceaan ligt bij de evenaar.

Shutterstock

De Noordelijke Atlantische Oceaan

De Atlantische Oceaan wordt net als de Grote Oceaan door de evenaar in tweeën gedeeld in de Noordelijke en Zuidelijke Atlantische Oceaan.

Shutterstock

De Zuidelijke Atlantische Oceaan

De gehele Atlantische Oceaan is de op een na grootste oceaan op aarde en ontstond toen het oude supercontinent Pangea uiteenviel.

Shutterstock

De Indische Oceaan

De Indische Oceaan beslaat circa 20 procent van het aardoppervlak.

Shutterstock

Zuidelijke Oceaan

De Zuidelijke Oceaan is de op een na kleinste oceaan.

Shutterstock

Noordelijke IJszee

De Noordelijke IJszee is de kleinste – en koudste – oceaan ter wereld.

Shutterstock

Van zeven naar drie oceanen

Geografisch gezien zijn er maar drie oceanen: de Grote Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan.

Vanwege hun bijzondere fysische en oceanische omstandigheden worden de wateren rond de polen echter vaak als aparte oceanen beschouwd, waarbij de noordelijke de Noordelijke IJszee, de Poolzee of de Arctische Oceaan wordt genoemd.

De Zuidelijke Oceaan wordt ook wel de Antarctische Oceaan of de Zuidelijke IJszee genoemd.

Oceanen en randzeeën

De oceanen zijn daarnaast opgedeeld in randzeeën. Die wateren zijn gescheiden van de oceanen door eilanden(groepen), zoals de Noordzee en de Beringzee.

Maar ook grote binnenzeeën die continenten van elkaar scheiden, zoals de Middellandse Zee, en kleine zeeën tussen landmassa’s, zoals de Oostzee, worden nevenzeeën genoemd.

Daarnaast kunnen ook gebieden binnen oceanen met bijzondere kenmerken als zee worden aangewezen. Een voorbeeld hiervan is de Sargassozee.