Shutterstock

Waarom vormt zand ribbels op de zeebodem?

De zandbodem van de zee heeft altijd een soort wasbordpatroon. Hoe komt dat?

De zeebodem bij een zandstrand is vaak geribbeld.

De ribbels ontstaan door de stroming boven de zeebodem, die steeds van richting verandert, met de golfslag mee.

Bij elke beweging komt er wat zand bij op de ribbel op de bodem.

Rivier en zee vormen verschillende patronen:

© Florida State University

Golfribbels zijn vrijwel symmetrisch en hebben aan beide kanten dezelfde helling. Afhankelijk van de grootte van de zandkorrels kunnen golfribbels in diep water tot 30 centimeter hoog worden.

Stroomribbels worden gevormd op plekken waar het water maar één kant op stroomt, zoals in een rivier. De zogeheten loefzijde van de ribbel is lang en vrij vlak, de lijzijde is steil. Stroomribbels verplaatsen zich langzaam in de stroomrichting.

De stroomsnelheid is het grootst aan de kant van de ribbel waar het water vandaan komt.

Als het water bijvoorbeeld tegen de kust slaat, heeft het genoeg energie om aan de naar zee gerichte kant van de ribbel een zandkorrel op te tillen van de bodem. Als de hoogterug is gepasseerd, wordt de stroming zwakker en wordt de zandkorrel afgezet op de strandzijde.

Een tijdje later keert de stroom en herhaalt het proces zich in tegengestelde richting. Zo ontstaan de kleine, symmetrische ribbels dwars op de golfbeweging.

Andere soorten ribbels ontstaan door de krachtige stroming in rivieren en door de wind op het land.