Op 2500 meter diepte vinden de onderzoekers deze poliep van 1 meter groot, waarschijnlijk een nieuwe soort.

© SCHMIDT OCEAN INSTITUTE

Uitstapje naar de zeebodem

In het voorjaar van 2020 trok een Australische expeditie naar onverkende onderzeese ravijnen. Met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot verkenden ze die diepste uithoeken van de zee.