Monster wave

Waar ontstaan monstergolven?

Hoe ontstaan monstergolven, en op welke plekken gebeurt dat?

14 oktober 2011

Monstergolven, freak waves of rogue waves zijn benamingen van golven die meer dan twee keer zo hoog zijn als de overige golven in hetzelfde gebied. Onafhankelijke projecten hebben aangetoond dat monstergolven met deze definitie bijna overal ter wereld kunnen voorkomen.

Bij metingen in verschillende wateren komt naar voren dat monstergolven vrij vaak voorkomen, en niet alleen als het stormt. Zelfs bij rustig weer ontstaan er soms onverwacht golven die de gangbare theorieën niet lijken te volgen.

Bij satellietmetingen boven oceanen zijn op diverse plaatsen monstergolven gemeten van 30 meter hoog. Vragen over het ontstaan ervan zijn nog onbeantwoord, maar er wordt een verband gelegd tussen de extreem hoge golven en krachtige zeestromingen.

Volgens sommige theorieën bundelen de zeestromingen de energie van losse golven. Daardoor wordt de energie kortstondig opgeslagen in een afzonderlijke, extreem hoge golf – maar dit is nog geen bruikbare, alom aanvaarde theorie.

Uit metingen is verder gebleken dat er meer monstergolven voorkomen bij fronten en bij lagedrukgebieden. Bij orkanen komen harde winden voor in een geconcentreerd gebied, zoals een front, en daarbij kunnen er plaatselijk zeestromingen ontstaan die krachtige golven opwekken.

De wetenschap staat voor een raadsel, maar meteorologische centra gaan ervan uit dat ze binnen een jaar of tien dit soort golven kunnen voorspellen.

Bekijk ook ...

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF VAN WETENSCHAP IN BEELD

Je ontvangt je gratis special, Onze extreme hersenen, als download zodra je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Ook gelezen

Niet gevonden wat je zocht? Zoek hier: