Hoe kan land onder de zeespiegel liggen?

Eilandje dat je zowel boven als onder water kunt zien
© Shutterstock

In alle werelddelen zijn er gebieden die lager dan zee liggen. Veel van die gebieden bevinden zich in breukzones, die door aardverschuivingen zijn ontstaan. De Dode Zee slaat alles: het oppervlak ligt 411 meter beneden de zeespiegel. Dat de laagte niet volstroomt met water komt doordat de verdamping veel sterker is dan de toestroom van water, hoofdzakelijk dat van de rivier de Jordaan. Er zijn ook grote stukken land die zonder menselijk ingrijpen overstroomd zouden zijn. Ruim een vierde van Nederland ligt onder NAP, en dat kan alleen doordat er overal dijken, weteringen, gemalen en sluizen zijn. Onze strijd tegen de zee is nog niet ten einde. We moeten ermee door, want het land zinkt langzaam. Dat komt onder andere doordat grote delen van Scandinavië nog steeds wat rijzen, nu het gebied bevrijd is van de druk van het ijs uit de ijstijd. Scandinavië en Nederland liggen op dezelfde continentale schol, en als Scandinavië iets omhoog wipt, duikt Nederland ietsjes naar beneden.