Zee

Zee - onder de zeespiegel

Zee is een van de laatste mysteries van de aarde

De zee vormt 71 procent van het aardoppervlak en bevat 97 procent van al het water op aarde. Dat maakt de zee tot het grootste ecosysteem voor levende organismen. Er gaan echter nog veel onbeantwoorde vragen schuil in de donkere diepte. We hebben nog maar zo’n 20 procent van de zee verkend, geobserveerd en in kaart gebracht. De zee is constant in ontwikkeling door de bewegingen van de tektonische platen. Deze enorme krachten veroorzaken onder meer tsunami’s en onderzeese vulkaanuitbarstingen. Ook mensen hebben invloed op de zee, bijvoorbeeld op de waterkwaliteit en de leefomstandigheden van de zeedieren. De wetenschap is dan ook op zoek naar manieren om de toekomst van de zee veilig te stellen. Duik in ons artikelarchief en ga op ontdekking in de diepste krochten van de zee.

Waarom is de zee blauw?

Volgens een wijdverbreide mythe weerspiegelt de zee de blauwe lucht, maar dat klopt niet. De blauwe kleur van de zee hangt samen met de straling van de zon.

Het water in de zee werkt als een lichtfilter dat de zonnestralen absorbeert. Die stralen bevatten een breed kleurenspectrum van rood, oranje, geel, groen, blauw en violet.

Maar alleen de kleur blauw dringt een kilometer door in de diepte voordat ook die wordt geabsorbeerd. Geen enkel licht komt dieper dan dat.

De kleur kan sterk variëren per gebied en werelddeel. Zo is de Atlantische Oceaan groener dan de Middellandse Zee, wat door de grotere hoeveelheid algen en plankton komt.

Wat is het diepste punt in zee?

Het diepste punt in zee is de Marianentrog tussen Azië en Australië. De naam is ontleend aan de nabijgelegen eilandengroep de Marianen.

De Marianentrog werd in 1875 ontdekt tijdens de eerste Challenger-expeditie. De diepte werd vastgesteld op 8184 meter met behulp van een touw met lood. We weten nu dat het diepste punt op maar liefst 11.034 meter ligt.

Meerdere bemande expedities zijn op zoek gegaan naar de vele geheimen op de bodem. Het huidige record werd gevestigd in 2019, toen de Amerikaanse onderzoeker Victor Vescovo een diepte van 10.927 meter bereikte.

Blauwe zee met school vissen

© Shutterstock

Waarom is de zee zout?

De zee is zout door erosie van de aardkorst. Gedurende miljoenen jaren hebben regen en smeltwater de aardkorst afgebroken en is zout in de rivieren beland, die uiteindelijk in zee stromen.

De zee bevat zo’n 100 anorganische stoffen, maar verreweg het grootste deel bestaat uit natriumchloride, beter bekend als tafelzout.

Het gemiddelde zoutgehalte van de zee is 3,5 procent, en dat is al tientallen jaren constant. Dat komt doordat er jaarlijks ongeveer evenveel zout verdwijnt als erbij komt.

Zout verdwijnt uit zee als een harde wind het zoute water het land op blaast. Bovendien gebruiken soorten als weekdieren en kreeftachtigen zout voor hun skelet. En als er lava uit de zeebodem borrelt, komt er een chemisch proces op gang waarbij zout uit het water verdwijnt.

Zout uit de Dode Zee

© Shutterstock
Bladzijde 1 / 2