Shutterstock
Dode bomen aan de waterkant

Wetenschappers waarschuwen: bomensterfte kan rampzalige gevolgen krijgen

Een derde van alle bomen op aarde wordt momenteel met uitsterven bedreigd. Wetenschappers waarschuwen voor enorme gevolgen voor de mens als we nu niets doen.

Circa 30 procent van al het landoppervlak op aarde is bedekt met bos, maar het aantal bomen neemt dramatisch af.

In een rapport uit 2021 concludeerden wetenschappers dat zo’n 17.500 van de boomsoorten op aarde op dit moment met uitsterven worden bedreigd. Dat is circa een derde van alle soorten en twee keer zoveel als het aantal bedreigde zoogdieren, amfibieën en reptielen bij elkaar.

De wetenschappers van het rapport geven de mens dan ook een waarschuwing.

In een nieuwe studie beschrijven ze hoe de sterfte hele ecosystemen kan meesleuren en ernstige gevolgen kan krijgen voor miljarden mensen wereldwijd.

Elke boom is een wereld op zich

Meer dan 45 wetenschappers uit 20 landen steunen de nieuwe studie, die onder meer beschrijft hoe het verlies van boomsoorten een domino-effect van sterfte op gang kan brengen.

Meer dan 100 soorten zijn verdwenen

Elke boom wemelt van andere planten, dieren en schimmels, en fungeert als uitvalsbasis voor het leven eromheen. Verder schatten wetenschappers dat minstens de helft van de landdieren op aarde bomen als leefgebied gebruikt.

Dus minder diversiteit in bomen betekent ook veel minder diversiteit onder dieren, bacteriën en insecten.

Miljarden mensen getroffen

Maar het uitsterven van bomen kan tot ver buiten de bosgrenzen zijn sporen nalaten, leggen de wetenschappers uit.

Zo dragen de bossen op aarde elk jaar 1,3 triljoen dollar bij aan de wereldeconomie, waarbij de handel in fruit, noten en medicijnen goed is voor 88 miljard dollar.

Tegelijk zijn 880 miljoen mensen in ontwikkelingslanden voor brandstof afhankelijk van hout. En 1,6 miljard mensen wonen dicht bij bossen en zijn van bomen afhankelijk voor voedsel en inkomen.

Volgens de wetenschappers moeten we snel handelen als we het tij willen keren, zegt Malin Rivers, hoofdauteur van de nieuwe studie.

Zij en haar collega’s willen dat bomen een hogere prioriteit krijgen in het milieu- en klimaatbeleid, dat gebieden met speciale bescherming voor bomen worden uitgebreid en dat er meer wordt ondernomen om illegale houtkap tegen te gaan.

‘Snel en daadkrachtig optreden is nodig om te voorkomen dat nog meer boomsoorten uitsterven en om de beschadigde ecosystemen waarvan ze deel uitmaken, ruimte te geven voor herstel,’ zegt ze.