Wetenschappers vrezen bossterfte als de Amazone blijft branden

Wetenschappers maken zich zorgen over een zogeheten ‘bossterftescenario’, waarbij het nog steeds brandende Amazone-regenwoud zichzelf in een neerwaartse spiraal uiteindelijk te gronde richt.

Wetenschappers maken zich zorgen over een zogeheten ‘bossterftescenario’, waarbij het nog steeds brandende Amazone-regenwoud zichzelf in een neerwaartse spiraal uiteindelijk te gronde richt.

Shutterstock

Het Amazone-regenwoud staat nog steeds in brand. Dat is niet alleen een probleem voor de flora, fauna en mensen die zich op de brandende plekken bevinden.

Want als het bos nog verder verdwijnt, bereiken we binnenkort een zogeheten tipping point in het ecosysteem van het regenwoud dat tot een uitgesproken bossterfte leidt, aldus Braziliaanse klimatologen.

Het ‘tipping point’ waar de wetenschappers het over hebben, beschrijft de pijngrens van de Amazone: het punt waarop het regenwoud flink van karakter begint te veranderen.

In 2005, 2010 en 2015-2016 heerste er grote droogte in de Amazone. In 2009, 2012 en 2014 vonden er grote overstromingen plaats. Deze opvallende schommelingen in het weer zijn een indicatie dat het tipping point dichterbij komt. En de oorzaak hiervan is te vinden in de toenemende ontbossing die al tientallen jaren aan de gang is, menen de wetenschappers.

Als je bomen kapt en verbrandt, reduceer je het natuurlijke vocht en de hoeveelheid regenwater in het regenwoud. Hierdoor krijgen de andere bomen in het woud slechtere leefomstandigheden. Ze verwijderen daardoor minder koolstofdioxide of CO2 uit de atmosfeer en geven minder zuurstof of O2 af. De droogte duurt langer en wordt nog verergerd door de reeds stijgende temperaturen die door de klimaatveranderingen worden veroorzaakt.

En op die manier leidt deze gevaarlijke spiraal tot bossterfte in de Amazone, concluderen de wetenschappers.

De pijngrens van het regenwoud

Als 20-25 procent van het regenwoud wordt gerooid en verbrand, kan dat ervoor zorgen dat het ecosysteem van het woud ‘tipt’ of kantelt. Het oosten, zuiden en midden van de Amazone kunnen dan niet meer worden beschreven als bos, menen de wetenschappers.

Als de ontbossing en verbranding 40 procent van het oppervlak van het regenwoud betreft, leidt dit ertoe dat het oosten, zuiden en midden van de Amazone in een savanne veranderen.

Tot nu toe is ongeveer 17 procent van de Amazone gekapt en verbrand.

Hoe lang de ontbossing zal doorgaan, is nog onzeker.

Maar de Braziliaanse president deelde begin augustus mee dat de ontbossing van de Amazone door zou gaan om meer sojabonen en vlees te kunnen produceren.

Lees verder onder de foto's.

De massieve bosbranden in de Amazone waren de reden dat de G7-landen Brazilië een ‘bosbrand-noodhulppakket’ aanboden.

De eerste hulp aan de ‘longen van de wereld’ bedroeg 20 miljoen euro. Een aanbod waar de president van Brazilië tot nu toe voor heeft bedankt.

Metingen van het satellietprogramma van de Europese commissie, CAMS, tonen aan dat het aantal bosbranden in de Amazone weer toeneemt.