Shutterstock

Wetenschappers: T. rex gebruikte werktuigen en had cultuur

Volgens Amerikaanse wetenschappers had T. rex de hersencapaciteit om werktuigen te gebruiken en een cultuur in stand te houden. Als het brein van de roofdino tenminste net zo in elkaar zat als dat van zijn huidige verwanten.

Gulzig, gevaarlijk en angstaanjagend, maar niet het scherpste mes in de la. Zo worden dinosauriërs, en vooral Tyrannosaurus rex, vaak in films neergezet.

Maar het is hoogstwaarschijnlijk een fabeltje dat T. rex niet bijster intelligent was, zo suggereert een nieuw onderzoek.

Door de hersenen van vogels – de huidige verwanten van de dinosauriërs – te vergelijken met de schedel van een Tyrannosaurus rex, heeft een Amerikaanse onderzoeker geconcludeerd dat de roofdino waarschijnlijk de hersencapaciteit had om zowel werktuigen te gebruiken als een vorm van cultuur te kennen.

Luister naar de hersenwetenschapper achter de studie, die het verband uiteenzet tussen T. rex en vogelhersenen.

Vogelhersenen werpen licht op de intelligentie van T. rex

Het is lastig te ontdekken hoe de hersenen van Tyrannosaurus rex eruitzagen. Omdat weke delen als de hersenen sneller vergaan dan beenderen, zijn er geen fossiele hersenen van de roofdino om op af te gaan.

Daarom zochten de onderzoekers het ergens anders: in de schedel van de huidige vogels, die afstammen van dezelfde voorouders als de dinosauriërs.

Hersenwetenschapper Suzana Herculano-Houzel onderzocht het aantal hersencellen bij oude vogelsoorten als de emoe, die in de evolutionaire stamboom relatief dicht bij de dinosauriërs staat. Vervolgens schaalde ze het aantal zodanig op dat het overeenkomt met het brein van een T. rex.

De resultaten van de studie blijven echter alleen overeind als de hersenen van de uitgestorven dino’s net zo in elkaar zaten als die van vogels.

T. rex was even intelligent als apen

Volgens de berekeningen van Herculano-Houzel bevatten de hersenen van een T. rex iets minder dan 3,3 miljoen zogeheten telencefale neuronen.

Dit zijn hoogontwikkelde hersencellen die een rol spelen bij geavanceerde functies.

En T. rex blijkt vergelijkbaar met dieren die we als zeer intelligent beschouwen. Bavianen hebben volgens Herculano-Houzel circa 2,8 miljoen van deze geavanceerde cellen.

Het feit dat T. rex evenveel telencefale neuronen had als de baviaan, leidt ertoe dat we ons beeld van de grote roofdinosaurus stevig moeten bijstellen.

In films als Jurassic Park wordt het reuzenreptiel afgeschilderd als een bloeddorstig, maar oliedom monster. En volgens de studie van Herculano-Houzel was de werkelijkheid een heel andere.

Als de dinosaurus werkelijk evenveel geavanceerde hersencellen had als de baviaan, dan zou hij, net als apen, in staat moeten zijn geweest om taken op te lossen met werktuigen en een primitieve vorm van een gedeelde cultuur met zijn soortgenoten hebben gekend.