Wereldsteden zinken

Wereldwijd dreigen miljoenensteden te verdwijnen door grondwaterboringen en de zeespiegelstijging. Bekijk hier de meest bedreigde gebieden.

Wereldkaart verdronken
© Shutterstock

De combinatie van overexploitatie van grondwater en zware bouwactiviteiten zorgt ervoor dat de grond onder de meeste kuststeden ter wereld wegzakt. Maar de metropolen in Azië worden bijzonder zwaar getroffen en bedreigd door overstromingen.

Sinds 1850 is de zeespiegel wereldwijd 24 centimeter gestegen. Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt beteugeld, zal de zeespiegel volgens prognoses in 2100 meer dan 1 meter zijn gestegen. Uiteraard is dit vooral een bedreiging voor laaggelegen kuststeden.

Uit een studie van de Nanyang Technological University in Singapore blijkt dat 44 van de 48 dichtstbevolkte kuststeden op aarde onderhevig zijn aan een flinke bodemdaling en daardoor zeer kwetsbaar zijn voor overstromingen.

JAKARTA

Jakarta gaat snel ten onder

Het gaat hard met Jakarta

De Indonesische hoofdstad is de afgelopen 30 jaar 4 meter gezonken en 40 procent van de stad ligt nu onder de zeespiegel.

Ingenieurs waarschuwen dat als er geen actie wordt ondernomen, 95 procent van het kustgebied van de stad in 2050 permanent onder water zal staan, waardoor 12 tot 25 miljoen mensen dakloos zullen worden.

 • Jaarlijkse bodemdaling: Tot 20 cm.
 • Oorzaak: Overexploitatie van grondwater, zware bouwwerkzaamheden en klimaatverandering.
 • Gevolg: In 2050 zal 95 procent van het stedelijke kustgebied (25 procent van de hele stad) onder water staan.

MEXICO-STAD

Fundamenten brokkelen af onder Mexico-Stad
© Darío Solano-Rojas/School of Engineering/Department of Engineering/Universidad Nacional Autónoma de México

Fundament onder Mexico-Stad brokkelt weg

Door de explosieve bevolkingsgroei is Mexico-Stad in de afgelopen 100 jaar wel 10 meter gezakt.

In een wanhopige zoektocht naar water boren de bewoners steeds dieper onder de grond, waardoor de stad wordt ondermijnd. De kleilagen onder Mexico-Stad zullen blijven zakken en scheuren, en die ontwikkeling is niet te stoppen.

 • Jaarlijkse bodemdaling: Tot 50 cm.
 • Oorzaak: Roofbouw van het grondwater.
 • Gevolg: Regen en water uit de bergen vergroten de kans op overstromingen. Gebouwen storten in door verzakking.

HO CHI MINHSTAD

Verdrinkingsdood bedreigt de grootste stad van Vietnam
© Shutterstock

Verdrinkingsdood bedreigt grootste stad van Vietnam

Ho Chi Minhstad, waar 12,2 miljoen mensen wonen, ligt in de noordelijke Mekong Delta in Vietnam en is sinds 1990 een meter gezakt.

In 2100 zal naar verwachting 40 procent van de Mekongdelta onder water staan, en bijna een vijfde van Ho Chi Minhstad.

 • Jaarlijkse bodemdaling: Tot 8 cm.
 • Oorzaak: Overexploitatie van grondwater en klimaatverandering.
 • Gevolg: De overstromingsfrequentie neemt toe en tegen 2100 zal naar verwachting 18 procent van Ho Chi Minhstad permanent onder water staan.

LAGOS

Miljoenenstad dreigt te verdwijnen
© Shutterstock

Miljoenenstad dreigt te verdwijnen

De dichtstbevolkte stad van Afrika, Lagos in Nigeria, dreigt aan het eind van deze eeuw onbewoonbaar te zijn.

Lagos ligt bijna 2 meter boven de Atlantische Oceaan, maar zakt bijna 10 cm per jaar. Ondertussen zullen de oceanen deze eeuw naar verwachting 1 meter stijgen.

 • Jaarlijkse bodemdaling: Circa 8,7 cm.
 • Oorzaak: Klimaatverandering en kusterosie.
 • Gevolg: De metropool ligt laag en dreigt in 2100 volledig onder te lopen.

VENETIË

Koningin van de Adriatische Zee vecht voor haar leven
© Shutterstock

Koningin van de Adriatische Zee vecht voor haar leven

Venetië zinkt weg in de kanalen die haar wereldberoemd hebben gemaakt.

Door de zachte bodem zakt de stad voortdurend, terwijl de zee stijgt door de opwarming van de aarde. Circa 100 keer per jaar wordt Venetië overspoeld door zeewater, waardoor historische gebouwen afbrokkelen.

In 2019 stond het waterpeil 187 cm boven normaal en liep meer dan 90 procent van de stad onder.

 • Jaarlijkse bodemdaling: Ongeveer 2 mm.
 • Oorzaak: De aardplaat waarop Venetië rust, zakt langzaam weg, waardoor de stad zakt. Verder staat het waterpeil 35 cm hoger dan in 1875.
 • Gevolg: Venetië dreigt in 2100 volledig onder te lopen.