Shutterstock

Waarom gaat de wind ’s zomers in de avond liggen?

De hele dag rukt de zomerwind aan je parasol, en ’s avonds neemt hij af. Waarom gaat de wind dan liggen?

Bij het strand is de wind vaak erg plaatselijk en ontstaat hij door de ongelijke opwarming van het land en de zee door de zon. Dus als de wind ’s avonds gaat liggen, is dat omdat de zon ondergaat.

Als de zon fel schijnt, wordt de lucht boven land erg warm. Warme lucht zet uit en stijgt op. Hierdoor ontstaat er vlak boven land een gebied met lage luchtdruk, een thermische depressie.

Op zee wordt de energie van de zon vooral door het water geabsorbeerd. De lucht blijft daardoor koel en heeft een hogere luchtdruk dan boven land.

Als twee aangrenzende gebieden in de atmosfeer een verschillende luchtdruk hebben, ontstaat er een stroming van hoge naar lage druk. Het waait dan dus van zee naar land.

Dit verschijnsel wordt zeewind genoemd. Zeewind kan vrij krachtig zijn en zowel zand als strandballen wegblazen.

Verschijnsel komt wereldwijd voor

De zeewind bereikt vaak zijn hoogtepunt halverwege de middag en gaat liggen als de zon ondergaat en de temperatuurverschillen afnemen.

In de late avond en ’s nachts kan de wind zelfs de andere kant op gaan waaien, als het land kouder wordt dan de zee. Dit heet landwind.

Het dag-en-nachtpatroon treedt niet alleen aan het strand op, maar wordt door bijna alle weerstations die de wind over een langere periode meten, geregistreerd.

Op een willekeurige dag kunnen de maximum- en minimumwindsnelheden op elk moment voorkomen, maar in de loop van een jaar is de wind bijvoorbeeld statistisch het sterkst in de middag en het zwakst in de avond en nacht.

Ook blijkt dat het verschil tussen de sterkste en zwakste wind van de dag groter is in de zomer dan in de winter, wat weer het effect van zeewind en landwind weergeeft.

Zon geeft de wind een zetje

Doordat de zon het land opwarmt, gaat het ’s middags waaien. Dat komt door wind van hogerop.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Rust in de lucht

’s Ochtends is er vrijwel geen verticale beweging in de atmosfeer, doordat lucht en oppervlak dezelfde temperatuur hebben. De zwakste wind bevindt zich bij de grond, de krachtigere winden zitten hoger.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Zon warmt aarde op

In de loop van de dag warmt de zon de aarde op, die op zijn beurt de lucht opwarmt. De lucht stijgt in grote bellen op, die verticaal gaan draaien. Dat trekt meer lucht aan van hogerop.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Circulatie trekt wind aan

Halverwege de middag bereikte het aardoppervlak zijn hoogste temperatuur en zijn de verticale luchtbewegingen maximaal. Sterke winden worden omlaaggetrokken en nemen pas af bij zonsondergang.