Hebben we een nieuwe orkaancategorie nodig?

Krachtigere orkanen zijn te wijten aan hogere zeetemperaturen. Hebben we, nu de aarde opwarmt, een categorie 6 nodig op de schaal van orkanen?

Hogere zeetemperaturen zullen in de toekomst leiden tot krachtiger orkanen en meer supertyfoons.

© GETTY IMAGES

De Amerikaanse categorieën voor tropische orkanen in de Atlantische en de oostelijke Stille Oceaan geven aan hoe groot de te verwachten vernielingen zijn.

Omdat de hoogste categorie van nu, categorie 5, ‘allesverwoestend’ is, hebben we geen categorie 6 nodig, al verwachten de onderzoekers dat orkanen in de toekomst nog 5 procent krachtiger worden.

De zeven eerste ‘categorie 6-orkanen’ hebben ons te pakken

Momenteel gaat de orkaanschaal tot 288 km/h in de meest turbulente minuut. Zou een categorie 6 worden ingevoerd, dan komt de grens te liggen bij winden die één minuut een gemiddelde snelheid van meer dan 288 km/h hebben.

Boven de Atlantische Oceaan zijn er al zeven orkanen geregistreerd die in die categorie zouden vallen. In 2017 bereikte orkaanIrma windsnelheden van 295 km/h.

Een andere categorie 6-orkaan is de supertyfoon Haiyan, die in 2013 de Filipijnen trof met winden van 315 km/h.

###

Boven de 288 km/h is de nieuwe grens

Gemiddelde wind gemeten gedurende één minuut

  • Categorie 1: 119-153 km/h
  • Categorie 2: 154-177 km/h
  • Categorie 3: 178-208 km/h
  • Categorie 4: 209-251 km/h
  • Categorie 5: 252-288 km/h
  • EVT. CATEGORIE 6 > 288 km/h