Shutterstock

Waterpeil van de Dode Zee drastisch gedaald

Door een te hoog waterverbruik en de klimaatverandering droogt de Dode Zee op. Het waterpeil daalt met 1 meter per jaar.

Het waterpeil in de Dode Zee daalt snel. Sinds 2002 is het zoute meer tussen Jordanië en Israël 17 meter lager geworden – een daling van ongeveer 1 meter per jaar.

Waterpeil van de Dode Zee

Waterpeil 2004

-417 m onder zeeniveau.

Waterpeil 2016

-430,5 m onder zeeniveau.

Dit komt doordat de toevoer van nieuw water uit de Jordaan, de enige grote rivier die in de Dode Zee uitmondt, steeds verder afneemt.

Het water wordt hogerop gebruikt voor irrigatie, drinkwater en industrie.

VIDEO – Hierdoor wordt de Dode Zee bedreigd:

De Dode Zee is het laagste punt op aarde. Het meer ligt 430 meter onder zeeniveau en verliest voortdurend water.

Pijplijn moet droogvallen voorkomen

In 2012 hebben onderzoekers de toekomst van de Dode Zee berekend. Hun conclusie was dat het waterpeil door het stijgende waterverbruik en de klimaatverandering tot 2050 nog 25 meter verder zou dalen.

De autoriteiten hebben echter plannen voor de aanleg van een 170 kilometer lange buis naar de Rode Zee, die vanaf 2022 een verdere daling van het waterpeil van de Dode Zee moet voorkomen.