Wat als alle bomen zouden verdwijnen?

Ik heb gehoord dat het Europese bosareaal de afgelopen 30 jaar 10 procent is geslonken. Wat zou het gevolg zijn als alle bomen op aarde zouden verdwijnen?

Omgehakte bomen
© Shutterstock

Als alle bomen ineens zouden verdwijnen, zouden vooral dieren en kleine planten in de bossen het zwaar krijgen.

Tot de zoogdieren behoren de Afrikaanse bosolifant, okapi, eland en vele apensoorten.

Onderzoekers schatten dat de soortenrijkdom 50 tot 100 procent hoger is in gebieden met bomen dan in volledig open land.

Al zullen de bomen vast niet snel verdwijnen, een derde van de soorten op aarde wordt deels door ontbossing al met uitsterven bedreigd.

Zeeën zijn de longen van de aarde

Bomen gelden als de longen van de aarde, maar als ze zouden verdwijnen, zou het zuurstofgehalte niet zo sterk dalen dat we stikken.

Er zat immers al zuurstof in de atmosfeer lang voordat er bomen waren.

Voordat bomen zich over de wereld verspreidden, produceerden algen de meeste zuurstof, en ook nu maken ze er circa 70 procent van aan.

Het verdwijnen van bomen zou echter grote gevolgen hebben voor de wereldwijde CO2-cyclus. Bomen absorberen veel koolstof, wat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering dempt.

Aantal bomen neemt al duizenden jaren af.

In 2015 inventariseerde een team van Yale University alle bomen op de planeet. Het team kwam uit op 3,04 biljoen – en een biljoen is een één met 12 nullen.

Ter vergelijking: de onderzoekers schatten dat er 12.000 jaar geleden 5,8 biljoen bomen waren.

Het aantal bomen is sindsdien dus ongeveer gehalveerd.

Drie dingen die bomen onmisbaar maken

Bomen bieden schaduw, beschutting voor vogels en noten en vruchten. Maar bossen hebben nog veel meer functies.

Vrouw met mondkapje
© Shutterstock

1. Luchtzuivering

Bossen werken als natuurlijke filters en verwijderen vervuilende en schadelijke stoffen als koolmonoxide, zwaveldioxide, formaldehyde, benzeen en NOx uit de lucht. Ze vangen ook stof en schimmelsporen op.

Vliegtuig boven de bomen
© Shutterstock

2. Klimaatstabilisering

Bomen absorberen koolstof als ze groeien. De koolstof komt uit de lucht als CO2, en elke kilo droog hout slaat 1,65 tot 1,80 kilo CO2 op. Bomen remmen dus de klimaatverandering.

Hout wordt gezaagd
© Shutterstock

3. Werkverschaffing

Volgens cijfers van onder meer de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN werkten in 2022 rond de 33 miljoen mensen in de bosbouw, van de houtkap tot en met papierfabricage.