Waarom zijn er nu zo veel spinnenwebben?

Ik kan bijna de deur niet uit zonder met mijn gezicht in een spinnenweb te lopen. Hoe komt dat?

© Brandy Lauer/Shutterstock

Hoewel de dagen korter worden en de temperatuur daalt, komen er steeds meer en grotere spinnenwebben.

In de nazomer en het begin van de herfst werken spinnen heel hard en maken ze grote webben. Dat heeft te maken met de levenscyclus van spinnen – met name wielwebspinnen.

Veelvoorkomende wielwebspinnen zoals de kruisspin en de viervlekwielwebspin komen in de lente uit en worden in de zomer groot. Tegen de herfst zijn ze volgroeid en moeten ze eitjes leggen voordat ze in de winter doodgaan.

Daarom neemt de activiteit van spinnen toe in de herfst.

Grote webben helpen bij de eitjesproductie

Vrouwtjes maken steeds grotere webben, zodat ze meer voedsel kunnen vangen en genoeg energie hebben om eitjes te produceren. Tegelijk zijn de mannetjes actiever en zoeken ze naarstig naar een partner.

Daardoor vallen niet alleen de webben, maar ook de spinnen zelf meer op in deze tijd van het jaar.

Spinnenwebben zijn bovendien vaak zichtbaarder in de herfst, doordat de toenemende hoeveelheid dauw erop neerslaat en we ze dus sneller opmerken.

Veel overwinterende spinnensoorten bereiden zich voor op het koude seizoen door in de herfst de warmte op te zoeken. Daardoor kun je ook binnenshuis meer spinnenwebben tegenkomen.