Shutterstock

Waar bestaat aarde uit?

Aarde is niet hetzelfde als bijvoorbeeld zand. Maar wat is de definitie van aarde, hoe ontstaat ze en waar bestaat ze uit?

De bodem bestaat uit vijf bestanddelen: mineralen, organisch materiaal, levende organismen, water en lucht.

Mineralen omvatten kleideeltjes of kwartszandkorrels, organisch materiaal bestaat uit dode plantenresten en humus, en levende organismen variëren van bacteriën tot regenwormen en muggen.

Wetenschappers die de bodem bestuderen, brengen de vele bodemtypen onder in classificatiesystemen.

De aarde raakt aarde kwijt

© Shutterstock

Elk jaar spoelen enorme hoeveelheden aarde weg door regenwater of overstromingen, bijvoorbeeld als gevolg van ontbossing, waarbij boomwortels de bodem niet langer vasthouden.

© Shutterstock

In gebieden met weinig neerslag is de bodem kwetsbaar omdat één flinke regenbui de bodem kan vernietigen. Door de klimaatverandering kan dit verschijnsel zich vaker gaan voordoen.

Het bodemtype op een bepaalde plaats hangt deels af van het moedermateriaal, zoals klei of smeltwatergrind, en deels van het klimaat.

De bodem verandert ook voortdurend. Sommige stoffen worden omgezet, andere worden door regen naar het grondwater gespoeld of hopen zich op.

De vorming van de bodem neemt tientallen – en soms zelfs honderden of duizenden – jaren in beslag. Een goede bodem is dan ook zeer waardevol voor bijvoorbeeld de landbouw, want de bodemkwaliteit is cruciaal voor de oogst.