Zo verlopen vulkaanuitbarstingen in de ruimte

IJsvulkanen spuwen vloeistoffen uit die onmiddellijk bevriezen, terwijl vulkanen op kleine hemellichamen gloeiend heet materiaal honderden kilometers de ruimte in slingeren.

Op ijsmanen komen zogeheten cryovulkanen voor, die koude stoffen als ammoniak en water spuwen.

© SHUTTERSTOCK

Vulkaanuitbarstingen komen op vele hemellichamen voor en kunnen er net zo uitzien als op aarde.

Als de vulkanenop Mars, Venus en vermoedelijk Mercurius uitbarsten, komen er gesmolten gesteente, gassen en as vrij en wordt er een kegelvormige krater gevormd, precies zoals op aarde.

Op de Jupitermaan Io spuwen vulkanen ook vloeibaar gesteente uit, maar op het kleine maantje is de valversnelling zo gering dat er zich een berg kan vormen die honderden kilometers boven het oppervlak uitsteekt.

De koude vulkanen van het zonnestelsel

Er bestaan ook koude vulkanen. Deze cryovulkanen scheiden vloeistoffen als ammoniak, water of methaan uit.

De duidelijkste aanwijzingen voor cryovulkanen zijn op de Saturnusmaan Titan ontdekt.
Ook op de manen Europa en Ganymedes van Jupiter, Enceladus van Saturnus en Miranda van Uranus komen ze voor.