Waarom spuwen vulkanen as?

Waar komt al die as eigenlijk vandaan, als een vulkaan een grote aswolk spuwt?

Smoking volcano

Vulkanische as is geen as zoals we die kennen van de verbranding van organische stoffen, want het materiaal dat in grote wolken uit een vulkaan komt, voldoet niet aan die definitie. De fijne deeltjes uit een vulkaan worden meestal wel as genoemd, want ze lijken op as en ze gedragen zich als as. Maar ze worden op een geheel andere manier gevormd.

Een vulkaan ontstaat op plaatsen waar magma uit het binnenste van de aarde door de aardkorst naar de oppervlakte komt. De aardkorst is hier vaak dun, en de druk van het magma groot. Terwijl het magma zich een weg naar buiten baant, wordt de druk van de omgeving steeds lager.

Als het dan naar buiten komt, daalt de druk in één klap sterk. Hierbij koelt het magma zeer snel af en ontstaat een fijn, droog poeder, dat we as noemen.

Een deel van de as blijft in de krater, terwijl de rest wel 20 kilometer de lucht in geslingerd kan worden door de kolom hete lucht boven de vulkaan. De hoeveelheid as verschilt sterk. Stratovulkanen met traag stromend magma vormen meer as dan vulkanenmet snel stromend magma.