SHUTTERSTOCK
Supervulkaan Yellowstone

Supererupties komen vaker voor dan eerder gedacht

De laatste keer dat een supervulkaan uitbarstte was zeker 20.000 jaar geleden, maar de gevolgen waren rampzalig. En de volgende supereruptie kan voor de deur staan, want deze uitbarstingen komen vaker voor dan wetenschappers tot nu toe dachten.

Vulkanen vormen een grote geologische bedreiging en kunnen wereldwijd enorme verwoestingen veroorzaken.

Bij een zogeheten supereruptie wordt 1000 gigaton vulkanisch materiaal de lucht in geslingerd en kunnen hele continenten met een laag as bedekt raken.

Er zal ook materiaal in de dampkring belanden, waardoor het wereldwijde klimaat tientallen jaren van slag kan zijn.

Frequentie is hoger dan aangenomen

Nu hebben wetenschappers van de University of Bristol een database met geologische metingen doorgespit om erachter te komen hoe vaak supererupties voorkomen.

En de frequentie van grootschalige uitbarstingen blijkt hoger dan vulkanologen tot nu toe aannamen: ‘Volgens een schatting uit 2004 trad er met tussenpozen van 45.000 tot 714.000 jaar een supereruptie op – langer dan onze moderne beschaving bestaan heeft.

Maar onze berekeningen laten zien dat er eerder 5200 tot 48.000 jaar tussen deze explosieve uitbarstingen zit, en 17.000 jaar is onze beste schatting van de typische frequentie,’ aldus Jonathan Rougier, hoogleraar statistiek aan de University of Bristol.

We hebben geluk gehad

Geologische gegevens wijzen uit dat de laatste twee supererupties 20.000 en 30.000 jaar geleden plaatsvonden. Daarom hebben we best wel geluk gehad, zeggen de onderzoekers.

Ze wijzen er echter ook op dat de natuur grillig is als het om vulkaanuitbarstingen gaat.

Daarom kunnen we niet zeggen dat de volgende supereruptie al had moeten plaatsvinden. Volgens de wetenschappers kan hun rekenmethode ook worden toegepast op andere geologische gevaren, zoals aardbevingen.

17.000 jaar zit er volgens de onderzoekers tussen vulkanische supererupties. Toch is het 20.000 jaar geleden dat er voor het laatst zo’n uitbarsting plaatsvond.