Shutterstock

Hoe vervuilend is de Etna?

De Etna is de meest actieve vulkaan van Europa en stoot voortdurend zwavel en CO2 uit, maar dat hebben vulkanen altijd gedaan – en het is niet alleen maar slecht.

Vulkanen stoten veel stoffen uit die we, als ze van verkeer en fabrieken afkomstig waren, ‘vervuiling’ zouden noemen.

Zo stoot de Etna op Sicilië per jaar evenveel zwavel uit als de totale Franse zware industrie bij elkaar.

Maar dat doen vulkanen altijd al, waardoor in de omgeving ervan soorten leven die hierbij gedijen.

De Etna, de actiefste vulkaan van Europa, brengt continu zwavel en CO2 in de atmosfeer.

© Shutterstock

Ook wat betreft CO2 kan de uitstoot van vulkanen niet zomaar vervuiling worden genoemd.

Als de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer niet voortdurend op peil zou worden gehouden door vulkanen, zou de aarde afkoelen, doordat verschillende chemische processen steeds CO2 uit de lucht halen.

De totale vulkanische uitstoot van CO2 per jaar is 0,6 miljard ton, terwijl de uitstoot uit menselijke bronnen rond de 36 miljard ton ligt.