Kan een tornado boven zee zo groot worden als in ‘Take Shelter’?

De hoofdpersoon van de film ‘Take Shelter’ uit 2011 heeft visioenen van een zeer krachtige tornado. In de laatste scène ziet hij zijn nachtmerrie naderen – over zee. Kan dit echt gebeuren?

Het zeeoppervlak wordt niet zo warm als het land, en daarom worden wervelwinden boven zee minder krachtig.

© Bogachyova Arina // Shutterstock

De tornado waardoor de hoofdpersoon wordt geplaagd, is een van de allerkrachtigste, een F4 of F5 op de zogeheten Schaal van Fujita, waarmee tornado's worden ingedeeld op grond van de schade die ze veroorzaken.

Een wervelwind boven water heet eigenlijk geen tornado, maar waterhoos.

In de film Take Shelter komen er krachtige wervelwinden van zee. Maar in werkelijkheid ontstaan de zwaarste tornado's boven land.

© ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Tornado’s zijn krachtiger dan waterhozen

Waterhozen zijn meestal een stuk zwakker dan tornado’s, doordat het temperatuurverschil tussen het wateroppervlak en de hogere atmosfeer kleiner is dan op aarde – het zeeoppervlak wordt nooit zo warm als het land.

Waterhozen die zwaarder zijn dan categorie F2 zijn daarom een zeldzaamheid.

Dicht bij de werkelijkheid

De wervelwinden die in de slotscène van de film vanaf zee komen, zijn niet krachtiger dan die in werkelijkheid voorkomen.

In de film wordt echter sterk de indruk gewekt dat de waterhoos nog een heel stuk krachtiger zal gaan worden, en dat is niet realistisch.

CATEGORIEËN VAN VERWOESTING

De Schaal van Fujita deelt tornado’s in op basis van hun verwoestende kracht. Elke categorie heeft een hypothetische windsnelheid.

F0: 65-115 km/h: Takken breken, dakschade.

F1: 118-180 km/h: Bomen breken af.

F2: 184-252 km/h: Daken waaien eraf.

F3: 255-331 km/h: Auto’s gaan de lucht in.

F4: 335-417 km/h: Huizen storten in.

F5: 421-511 km/h: De hele infrastructuur stort in.