Shutterstock

Atlantis van het noorden overleefde tsunami

Het oude Doggerland in de Noordzee werd niet weggevaagd door een tsunami, zoals tot nu toe gedacht. Een vruchtbaar eiland overleefde de ramp.

8150 jaar geleden veroorzaakte een aardverschuiving bij de Noorse westkust een 12 meter hoge tsunami op de Noordzee. Het Doggereiland, dat toen ten oosten van het huidige Engeland lag, werd getroffen.

De zeespiegel was toen lager dan nu, en Doggereiland lag nog boven water. Het was het laatste restje van het grote Doggerland, dat ooit het hele zuidelijke deel van de Noordzee besloeg en Groot-Brittannië verbond met het huidige Nederland, Duitsland en Denemarken.

Een onderzeese aardverschuiving bij Noorwegen (1) stuurde 8150 jaar geleden een tsunami (2) af op Doggereiland (3).

© Shutterstock

Wetenschappers dachten tot nu toe dat de tsunami het einde betekende voor Doggerland, maar nu blijkt uit nieuw onderzoek dat Doggereiland de tsunami doorstond en nog honderden jaren daarna bewoonbaar was, misschien zelfs wel 1000.

Boormonsters tonen waterbewegingen

Geologen van de Britse universiteit van Bradford analyseerden boorkernen van de zeebodem bij de Engelse oostkust. Die bevatten duidelijke sporen van de tsunami.

De geologen kunnen eraan aflezen dat het water doordrong tot in de dalen, en bomen meesleurde toen het zich weer terugtrok.

In de boormonsters zit DNA van die bomen onder andere lagen, die aanwijzingen bevatten dat het land later weer droog werd. Dat betekent dat Doggereiland de ramp moet hebben doorstaan.

© Amgueddfa Cymru/National Museum Wales

3 feiten over Doggerland

Omvang: Na de ijstijd 11.000 jaar geleden besloeg Doggerland de zuidelijke helft van de Noordzee.

Bewoning: In de steentijd woonden er mensen op het groene land met meren, rivieren en veel dieren.

Ondergang: 7000 jaar geleden was de zeespiegel zodanig gestegen dat Doggerland verdween.

De onderzoekers onderbouwden de conclusie met computersimulaties van de tsunami, die rekening houden met de vorm van de kusten en de structuur van de zeebodem.

De tsunami blijkt Doggereiland niet al te zwaar te hebben getroffen. De steentijdmensen konden dan ook op het eiland blijven tot de zeespiegel zo’n 7000 jaar geleden zodanig gestegen was dat alleen de Doggerbank nog over was, 13 meter onder zeeniveau.