Shutterstock

Top 10: Steden waar aardbevingen het hardst zullen aankomen

De geologen hadden voorspeld dat Nepal getroffen zou worden door een zware aardbeving. De hoofdstad Kathmandu staat namelijk op nummer 1 in de top 10 van gebieden met het hoogste aardbevingsrisico.

1. Kathmandu, Nepal: Ramp bedreigt de afgelegen stad

Kans op zware aardbeving: 75% Verwacht dodental: 69.000

In de Nepalese hoofdstad Kathmandu zullen de meeste mensen sterven bij een zware aardbeving.

Statistisch gezien had er al een forse aardbeving moeten plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ramp zich binnen 20 tot 50 jaar voordoen. Het risico is zo groot doordat Kathmandu bij grote breuken ligt, waar vaak aardbevingen zijn doordat het Indiase subcontinent zich onder Azië perst.

Kathmandu: een kwetsbare stad Kathmandu is bovendien een van de meest kwetsbare steden ter wereld, doordat noodhulp er maar moeilijk kan komen – vooral als de luchthaven ook verwoest wordt. Weinig gebouwen zijn aardbevingsbestendig, en volgens deskundigen zal na een forse schok 80% van Kathmandu in puin liggen. Dan zullen er honderdduizenden doden vallen.

2. Istanboel, Turkije: Duizenden mensen bedolven

Kans op zware aardbeving: 60% Verwacht dodental: 55.000

De meeste gebouwen in Istanboel zijn niet bestand tegen een aardbeving en zullen bij de volgende, onvermijdelijke schok waarschijnlijk instorten. Volgens deskundigen zal een krachtige aardbeving een derde van de huizen in de grootste Turkse stad in puin leggen en veel van de 14 miljoen inwoners van de stad dakloos achterlaten.

De aardplaat waar het grootste deel van Turkije op ligt, is omringd door twee grote breukzones: de Noord-Anatolische breuk op 20 kilometer van Istanboel, en de Oost-Anatolische breuk. Door die twee actieve breukzones is de kans groot dat een krachtige aardbeving binnen een paar jaar de miljoenenstad treft en dan duizenden mensenlevens opeist.

3. Delhi, India: Ravage van huizen

Kans op zware aardbeving: 10% Verwacht dodental: 38.000

Langs en door Delhi lopen 20 breuken, waardoor aardbevingen dreigen. Er is er al lang geen geweest, dus de overheid spreekt van een hypothetisch risico. Maar een onderzoeksgroep wijst erop dat de beroerde infrastructuur en het gebrek aan nieuwbouwwetgeving betekenen dat er bij een krachtige aardbeving 90% van de stad verwoest wordt en 38.000 levens verloren gaan.

4. Quito, Ecuador: Rampengebied

Kans op zware aardbeving: 15% Verwacht dodental: 15.000

De hoofdstad van Ecuador, Quito, wordt door allerlei natuurrampen bedreigd, zoals lawines, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s – na een aardbeving. Zelfs als alle gebouwen aardbevingsbestendig zouden zijn, kunnen er van alle kanten nog rampen op de circa twee miljoen inwoners van de stad afkomen.

5. Manilla, Filipijnen: Dreigende tektoniek

Kans op zware aardbeving: 10% Verwacht dodental: 13.000

De Filipijnen staan hoog op de lijst van de tektonisch meest actieve gebieden ter wereld, en er zijn vaak zware aardbevingen – al heeft de hoofdstad, Manilla, de laatste paar honderd jaar geen grote te verduren gekregen. Volgens deskundigen kan de West Valley-breuk vlak bij de stad echter snel een zware aardbeving veroorzaken. Sinds de 17e eeuw heeft spanning zich in de bodem opgebouwd, en de breuk roert zich ongeveer om de 400 jaar.

LEES OOK: De 10 grootste steden ter wereld

6. Islamabad, Pakistan: Gebouwen wankelen op zachte grond

Verwacht dodental: 12.500

De hoofdstad van Pakistan, Islamabad, rust op een zachte bodem. Bij de stad lopen vijf breuken die tot grote aardbevingen kunnen leiden. Gebouwen met veel verdiepingen zullen bij een krachtige aardbeving instorten.

7. Mexico-Stad, Mexico: Systeem slaat alarm

Verwacht dodental: 11.500

In 1985 kwamen meer dan 10.000 mensen om in Mexico-Stad, en om zo’n ramp te voorkomen kreeg de metropool als eerste stad ter wereld een alarmsysteem.

8. Izmir, Turkije: Bombardement van aardbevingen

Verwacht dodental: 11.500

Izmir ligt in een tektonisch actief gebied. De afgelopen 2000 jaar zijn er zeker 20 krachtige aardbevingen geweest, voor het laatst in 1939. Het risico op een zware aardbeving en verwoestingen vóór 2060 is mogelijk 60%.

9. San Salvador, El Salvador: Dal der hangmatten

Verwacht dodental: 11.500

El Salvador telt weinig zware bevingen, maar dagelijks kleine. Het San Salvador-dal wordt ‘dal der hangmatten’ genoemd vanwege de behoefte aan zwevende slaapplaatsen.

10. Jakarta, Indonesië: Houten hutten houden het niet

Verwacht dodental: 11.000

Bij een ernstige aardbeving in Jakarta zullen duizenden huizen instorten. Veel woningen zijn onveilig gebouwd, maar Jakarta ligt in een seismisch rustig gebied van Indonesië, en het is onzeker waar er een schok kan plaatsvinden.