Shutterstock / Vismar UK

Onderzeese internetkabels waarschuwen voor tsunami’s

Internetkabels op de oceaanbodem kunnen lichtpulsen gebruiken om tsunami’s, aardbevingen en andere ophanden zijnde natuurrampen op te sporen – en zo mogelijk miljoenen levens te redden.

Zo’n 430 reusachtige onderzeese internetkabels met een totale lengte van 1,3 miljoen kilometer moeten verduidelijken waar en hoe seismografische gebeurtenissen zoals aardbevingen en tsunami’s zich voordoen.

De kaart van zeebevingen wordt opgetekend door wetenschappers van onder meer het Britse National Physical Laboratory, dat bewegingen in de onderzeese kabels wil meten.

Volgens de onderzoekers kunnen kabelmetingen op vele plaatsen in zee natuurrampen zien aankomen – en meer inzicht geven in bewegingen in de aardkorst, die voor 71 procent door water bedekt is.

Lichtimpulsen in kabel worden gemeten

Het uitrusten van zeekabels met sensoren is echter duur.

Daarom maken de onderzoekers gebruik van de trillingen, druk en temperatuurveranderingen waaraan de kabels in de diepte blootgesteld worden. Want die aspecten beïnvloeden de gegevensstroom binnen de kabel, die onder optimale omstandigheden met de lichtsnelheid reist.

Meer bepaald richten de onderzoekers hun aandacht op de kabels voor en na de zogeheten repeaters, die het internetsignaal versterken in de kabels met 50-100 kilometer ertussen.

Onderzoeksbureau TeleGeography heeft de grootste onderzeese internetkabels in kaart gebracht.

© Telegeography

Want als de kabels tussen de hardwarerepeaters de zeebodem volgen, kunnen ze dienstdoen als sensoren.

Bewegingen worden gemeten door lichtpulsen door de kabel te sturen. Hier geven de gevoelige repeaters het aan als het lichtsignaal in een stuk kabel niet doorloopt door bevingen of andere onderzeese activiteit.

Door licht te laten schijnen in een 5860 kilometer lange optische vezelkabel tussen Canada en Groot-Brittannië hebben de onderzoekers al verschillende kleine aardbevingen en vloedgolven waargenomen.

Ook klimaatveranderingen worden gezien

Wetenschappers zullen bewegingen in de diepzee vooral in kaart brengen door het Brits-Canadese netwerk uit te breiden met repeaters op andere plekken.

Zo zal het onderwaternetwerk van meetstations op termijn ook kunnen waarnemen of de zeebodem door klimaatverandering wordt aangetast.

Volgens het onderzoeksteam zal de opwarming van de aarde te zien zijn in de diepzee, niet alleen door temperatuursveranderingen maar ook door plotselinge veranderingen in zeestromingen.

Ook het Italiaanse instituut voor meteorologie, dat gespecialiseerd is in technische lichtmetingen, werkt mee aan het in kaart brengen van de zeebewegingen.

Technologiegigant Google heeft zich ook aangesloten sinds in 2016 de eerste zeekabels zijn gelegd.