Klopt het dat het onmogelijk is een aardbeving tegen te houden?

Als er eenmaal een aardbeving door de aardkorst trekt, zijn er zo veel krachten in het spel dat er geen houden meer aan is. Maar geologen en ingenieurs werken aan een nieuwe technologie die de verwoestende golven om steden heen kunnen leiden.

Aardbeving

Aardbevingen ontstaan wanneer de spanning tussen de aardplaten te hoog oploopt.

© AMING LIN ET AL. & BRÛLÉ ET AL. & SHUTTERSTOCK

Aardbevingen ontstaan op plekken waar de enorme aardplaten tegen elkaar duwen bij wat geologen een breuk noemen.

Wanneer de spanning tussen twee van die tektonische platen te hoog oploopt, gebeurt dat schoksgewijs.

Die schokken vormen aardbevingen, en omdat de krachten van aardplaten zo enorm zijn, zijn ze niet te stuiten.

Alarmsystemen brengen mensen in veiligheid

Al is het ontstaan van aardbevingen niet te voorkomen, ingenieurs kunnen de allesverwoestende krachten wel steeds beter tegenwerken.

Dankzij alarmsystemen kunnen mensen zich in veiligheid brengen, remmen treinen zodat ze niet ontsporen en kunnen we gas en elektriciteit afsluiten om branden te voorkomen.

Bescherming tegen aardbevingen wordt in de toekomst waarschijnlijk nog belangrijker, want door de stijgende waterstand van de oceanen ondervindt de continentale sokkel langs de gevaarlijkste breuken – die van San Andreas in Californië en de Noord-Anatolische in Turkije – veel druk.

Gaten in de grond remmen aardbevingen af

In 2014 slaagden Franse wetenschappers erin om veilige eilanden te creëren in een zee van destructieve trillingen.

Met behulp van boorgaten leidden ze de golven van een kunstmatig opgewekte aardbeving om een bepaald gebied heen. Zo zouden bijvoorbeeld ziekenhuizen en kerncentrales in aardbevingsgevoelige gebieden kunnen worden gespaard.