Komen er meer aardbevingen?

Het lijkt alsof er wereldwijd steeds meer aardbevingen zijn. Is dat ook zo?

ruins after earthquake

De frequentie van aardbevingen is tamelijk constant, al varieert het aantal per jaar. Als je kijkt naar het aantal schokken met een kracht van 7 à 8 op de schaal van Richter, dan zijn er gemiddeld 17 per jaar. Soms zijn er maar zes, zoals in 1986 en 1989, of meer dan 30, zoals in 1943, maar over een lange periode – bijvoorbeeld 50 of 100 jaar – is het aantal aardbevingen constant.

Als er bij vlagen meer aardbevingen lijken te zijn, komt dat doordat alleen de zeer zware of vernietigende schokken het nieuws halen, zoals aardbevingen die tot een tsunami leiden. Vanuit een menselijk standpunt bezien kan het effect van een aardbeving niet worden aangeduid met een getal op de een of andere schaal; dan zouden we in levens, materiële schade en economische verliezen moeten rekenen.

Van de 17 jaarlijkse aardbevingen die een kracht hebben van 7 à 8 op de schaal van Richter, is er misschien maar één zo verwoestend dat we erover horen. En we onthouden wel de aardbeving die Haïti trof op 12 januari 2010 en mogelijk wel 300.000 mensen het leven heeft gekost – maar de aardbeving die zes weken later de Japanse Riukiu-eilanden trof, zijn we vergeten. En dat terwijl ze beide een kracht van 7,0 op de schaal van Richter hadden.

Dat het aantal schokken over een lange periode constant is, is logisch als je denkt aan de achterliggende processen. De korst van de aarde beweegt als gevolg van een gelijkmatige kracht binnen in de aarde. In een zone waar twee platen botsen, wordt geleidelijk aan spanning opgebouwd. Bij aardbevingen komt daardoor steeds een vergelijkbare hoeveelheid energie vrij.