NASA slaat alarm: zo weinig drinkwater is er nog over

Meer dan de helft van de ondergrondse zoetwaterreservoirs dreigt leeg te raken, blijkt uit nieuw onderzoek van NASA.

Pige drikker vand

We zijn flink op weg om al het drinkwater op aarde er doorheen te jagen, blijkt uit een onderzoek van NASA. Metingen van GRACE-satellieten van de ruimtevaartorganisatie laten zien dat de ondergrondse zoetwaterreservoirs van onze planeet sneller worden leeggehaald dan dat ze zich weer kunnen vullen.

Onderzoekers hadden al langer de indruk dat we griezelig snel ons water verbruiken, maar het was niet eerder mogelijk om dit aan te tonen.

Californië is grootverbruiker van water

Van de 37 zoetwaterreservoirs die er zijn, raken er 21 te snel leeg. Dat komt onder andere door de bevolkingsgroei, de landbouw en de mijnbouw.

35 procent van het zoete water dat we gebruiken, komt uit deze reservoirs. Sommige gebieden zijn er meer van afhankelijk dan andere. Zo is 60 procent van het water dat het droge Californië verbruikt afkomstig uit de reservoirs.

Watergebrek is het ergst voor arme gebieden

Voor arme, dichtbevolkte gebieden, zoals het noorden van India, Pakistan en Noord-Afrika, is deze situatie het meest zorgwekkend. Hier zijn maar weinig alternatieve waterbronnen en kan een tekort aan water leiden tot instabiliteit in de regio.

Het NASA-onderzoek liep 10 jaar, van 2003 tot 2013, en toont aan dat 13 van de 21 reservoirs angstwekkend snel leger worden. Deze reservoirs naderen een kritiek punt, waarop het te laat is om het probleem aan te pakken.