Shutterstock
atoombom, kernproeven, radioactiviteit, honing, vs

Honing is nog steeds radioactief na kernproeven

Honing uit bijenkasten in de VS bevat radioactief materiaal van kernproeven van 53 jaar geleden.

Als bijen in de VS nectar verzamelen, nemen ze ook microscopisch kleine hoeveelheden radioactief materiaal mee naar hun kast.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek naar Amerikaanse honing.

Geologen ontdekten dat planten in de VS nog steeds de radioactieve isotoop cesium-137 laten circuleren omdat deze lijkt op de vitale stof natrium.

Kernproeven

Het radioactieve materiaal is waarschijnlijk een overblijfsel van de kernproeven die van 1945 tot 1968 in Nevada en New Mexico werden gedaan.

De onderzoekers kunnen echter niet uitsluiten dat een deel afkomstig is van proeven in de Stille Oceaan of boven de Sovjet-Unie, waarbij radioactieve isotopen over de hele wereld zijn verspreid.

Geconcentreerd in nectar

Veel levensmiddelen bevatten radioactieve deeltjes, maar in honing zijn het er extra veel.

Op atomair niveau lijkt cesium op natrium. Dat gebruiken planten in hun stofwisseling, en daarom nemen ze de radioactieve isotoop op als er niet genoeg natrium beschikbaar is.

De isotopen komen geconcentreerd terecht in de nectar van de planten en vervolgens nogmaals geconcentreerd in de honing van de bijen.

Mogelijk schadelijk voor bijen

De aangetroffen cesium-137-niveaus zijn niet schadelijk voor de mens, maar het valt niet uit te sluiten dat ze in de jaren vlak na de kernproeven boven de grenswaarden lagen.

De wetenschappers denken ook dat de kernproeven een rol kunnen spelen in de wereldwijde afname van het aantal bijen en andere bestuivers.