Shutterstock

Hoe vervuilend is oorlog?

Het milieu is waarschijnlijk het laatste waar een militair aan het front aan denkt. Maar hoe vervuilend zijn zware voertuigen, springstof en brandende oliedepots eigenlijk?

Oorlog is op allerlei manieren vervuilend. Zo was op satellietbeelden van de oorlog in Oekraïne te zien dat luchtaanvallen op brandstofdepots en raffinaderijen in onder meer Lviv, Odessa en Myrhorod hevige branden met giftige rook hebben veroorzaakt.

Ook zijn er berichten over lekkages uit chemische fabrieken en uit een ammoniakleiding in Tsjernihiv als gevolg van beschietingen.

En ongecontroleerde bosbranden rond de kerncentrale van Tsjernobyl in maart 2022 hebben mogelijk radioactieve stoffen als cesium-137 en strontium-90 verspreid.

Vervuiling kan doel zijn

Zeer ernstige vervuiling ontstaat als er chemische wapens worden ingezet. Hoewel de productie, de opslag en het gebruik ervan nu verboden zijn, wordt in verslagen uit oorlogsgebieden vaak melding gemaakt van mosterdgas, chloorgas en het zenuwgas sarin.

Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren 1980.

Oorlog ruïneert het milieu

Brandende olie en smerige trucs kunnen het klimaat nog lang na de oorlog beïnvloeden.

© Shutterstock

1. Uitstoot verbrak alle records

Toen Irak in de Golfoorlog uit Koeweit werd verdreven, werden alle olievelden in brand gestoken. Dat leidde tot de grootste olielozing ooit: 11 miljoen vaten.

© Shutterstock

2. Gif verraadde positie van de vijand

In de Vietnamoorlog zetten de VS 75 miljoen liter Agent Orange en andere pesticiden in. Daardoor lieten de bomen hun blad vallen en kon de vijand zich niet verstoppen. Het gif bevindt zich nog steeds in het milieu.

© Shutterstock

3. Straling is verdwenen

Hoewel radioactieve stoffen miljoenen jaren kunnen blijven vervuilen, wordt er geen verhoogde straling meer gemeten van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Er stierven circa 10.000 mensen door chemische wapens, en 56.000 Iraniërs lijden nog steeds aan de gevolgen, zoals blijvende verwondingen, beschadigd hoornvlies en kanker.

Het leger zet ook schepen, vliegtuigen en voertuigen in die fossiele brandstoffen verbruiken en dus CO2 uitstoten.

In een studie uit 2019 berekenden vier onderzoekers onder leiding van klimaatwetenschapper Oliver Belcher van de Britse Durham University dat het Amerikaanse leger in 2017 23.367.000 ton CO2 heeft uitgestoten.

Dat betekent dat elk van de 1,5 miljoen personeelsleden 16,5 ton CO2 uitstootte. Ter vergelijking: de gemiddelde Zweed stootte nog geen 5 ton uit.

Als het Amerikaanse leger een land zou zijn, was het de 47e grootste uitstoter van broeikasgassen op aarde.