Shutterstock

Hoe vervuilend is een houtkachel?

Vanwege de hoge prijzen van gas, olie en stroom stoken veel mensen de houtkachel op. Maar wat betekent dat voor de luchtvervuiling – en de opwarming van de aarde?

In 2021 bleek uit een onderzoek van het Danish Technological Institute dat de concentratie van deeltjes in een woonwijk met veel houtkachels gemiddeld 20 procent toeneemt als de kachels aangaan. Daarmee is de luchtvervuiling gelijk aan een drukke straat in een stad.

Sensoren maten deeltjes die kleiner waren dan 2,2 micrometer (PM2.5), een miljoenste van een meter. Het inademen van dit fijnstof kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tot hart- en vaatziekten en kanker leiden.

45% van de Europese luchtvervuiling met schadelijk fijnstof komt van het verbranden van hout in kachels.

Ook binnenshuis kunnen houtkachels de luchtkwaliteit aantasten. Hoeveel fijnstof er vrijkomt, hangt echter af van de ouderdom van de kachel, de filters en de manier van stoken. Het advies is om altijd de deur van de kachel, indien aanwezig, gesloten te houden.

Nieuwe bomen doen er lang over om CO2 in te vangen.

Ook op het wereldwijde klimaat hebben houtkachels invloed.

Als hout verbrandt, komt de hoeveelheid CO2 die de boom tijdens zijn leven heeft opgenomen, vrij. Je zou kunnen stellen dat de verbranding CO2-neutraal is, omdat er evenveel CO2 vrijkomt als er is opgenomen.

In de praktijk leidt het gebruik van hout echter tot extra uitstoot van de machines die gebruikt worden in de bosbouw en de vrachtwagens en schepen die het hout vervoeren.

We moeten er ook rekening mee houden dat het verbranden van hout op dit moment CO2 in de atmosfeer brengt, en dat een nieuwe boom er tientallen jaren over doet om die weer op te nemen.