Shutterstock

Goed nieuws: Er belandt minder elektronica op de vuilnisbelt

We gooien minder beeldbuistelevisies en grote computers weg dan voorheen. En minder vuilnis is mogelijk goed nieuws voor het klimaat.

De totale hoeveelheid elektronisch afval, ook wel e-waste, die de Amerikanen per jaar weggooien, is sinds 2015 afgenomen.

Op de vuilnisbelten zijn de stapels afgedankte telefoons, computers en andere stroomverbruikende apparaten bijna 10 procent kleiner geworden.

Dat is de verrassende conclusie van een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Industrial Ecology.

Meer functies, minder afval

De verklaring voor de afgenomen hoeveelheid e-waste is allereerst dat de ouderwetse beeldbuizen en de grote, logge computers aan het verdwijnen zijn.

De hoeveelheid e-waste van Amerikaanse huishoudens nam af van circa 1,8 miljoen ton in 2015 tot bijna 1,6 miljoen ton in 2018. De daling is vooral te zien bij beeldbuis-tv’s (rood) en flatscreens (roze).

© Babbit et al. / Journal of Industrial Ecology

Hoewel we nog steeds veel elektronica gebruiken, nemen de afgedankte apparaten minder ruimte in dan vroeger.

Daarnaast speelt de versmelting van functies een rol. Zoals de onderzoekers van de University of Hawaï en het Rochester Institute of Technology in het onderzoek aangeven, kunnen veel elektronische apparaten nu meerdere dingen tegelijk. Dat vermindert ook de hoeveelheid elektronisch afval.

Recyclen is beter voor het milieu

Het feit dat de bergen e-waste kleiner zijn geworden en de apparatuur moderner, is ook van belang voor de recycling van de elektronica.

Voorheen richtte de wetgeving zich vooral op het voorkomen van milieuverontreiniging door lood en kwik uit afgedankte apparaten. Maar volgens de onderzoekers is het nu juist zaak dat zeldzame elementen als kobalt en indium uit e-waste worden gerecycled.

Recyclen kan er niet alleen toe leiden dat we in de toekomst genoeg van deze zeldzame metalen hebben, het is ook beter voor het milieu. De metalen die nu in de meeste elektronica worden gebruikt, moeten namelijk via mijnbouw worden gewonnen. En mijnbouw is vaak vervuilend voor de natuur.

Als we beter begrijpen welke e-waste we creëren, kunnen we deze beter recyclen. Dat is uiteindelijk goed voor het klimaat, omdat er minder nieuwe producten hoeven te worden gemaakt, vervoerd en vernietigd.