15.000 onderzoekers ondertekenen ‘Waarschuwing aan de mensheid’

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, ontbossing, massale uitroeiing van planten en dieren en minder toegang tot schoon drinkwater. 25 jaar na de eerste wereldwijde waarschuwing van de wetenschap zijn de uitzichten voor de mens en onze aarde als geheel slechter dan ooit. Maar er is ook hoop.

Ondanks wetenschappelijke bewijzen, goede bedoelingen, tal van klimaattoppen en vele uitingen van bezorgdheid zijn de toestand van de aarde en de uitzichten voor de mensheid slechter dan ooit.

Zo luidt de conclusie van de Warning to Humanity, die zojuist door 15.364 toonaangevende onderzoekers uit 184 landen is ondertekend en gepubliceerd en naar de wereldleiders is verstuurd.

De klimaatverandering escaleert, de bevolkingsgroei gaat steeds sneller, er wordt meer en meer bos afgebrand, de hoeveelheid drinkwater op aarde neemt af, de zuurstof verdwijnt uit de oceanen en we roeien dieren- en plantensoorten in zo’n hoog tempo uit dat we ons midden in de zesde massa-uitroeiing bevinden.

De eerste massa-uitroeiing sinds een meteoriet 65 miljoen jaar geleden een einde maakte aan de dinosaurussen.

Dramatisch verslechterd in 25 jaar

De waarschuwing van de wetenschappers komt precies 25 jaar na de eerste gezamenlijke waarschuwing aan de wereldleiders in 1992.

Toen ondertekenden 1700 onderzoekers – onder wie vrijwel alle toen levende Nobelprijswinnaars – een waarschuwing over de acute bedreigingen voor het voortbestaan van de aarde en de mens.

In de zojuist gepubliceerde Warning to Humanity constateren 15.364 van de knapste koppen van de wetenschap dat de situatie sinds 1992 op vrijwel alle punten dramatisch is verslechterd.

Daarom dringt de wetenschap er – opnieuw – sterk op aan dat de wereldleiders en de bevolking zich actief inzetten om het voortbestaan van de aarde en de mens veilig te stellen.

Licht in de duisternis

De onheilspellende statistieken laten echter ook een lichtpuntje zien.

Op één punt is de situatie totaal veranderd sinds de laatste waarschuwing in 1992: de ozonlaag is er veel beter aan toe.

Juist omdat uit de redding van de ozonlaag blijkt dat het loont als de hele wereld zich inzet voor een gemeenschappelijk doel – in dit geval het verbod op cfk’s – en dat dit een mondiale verandering teweeg kan brengen, is er hoop dat dit opnieuw kan gebeuren in de strijd tegen de grote bedreigingen van dit moment, schrijven de onderzoekers.

En ze geven ook een wereldwijde to-dolijst voor wereldleiders, internationale media en de bevolking:

Verminder de uitstoot van broeikasgassen, stop de ontbossing, ga de bevolkingsgroei tegen, bescherm de leefomgevingen van dieren en planten, kies volledig voor groene energie, beperk de vervuiling en neem afstand van een wereldeconomie die alleen is gericht op economische groei.