Milieu

Milieu maakt leven op aarde mogelijk

Milieu is een verzamelnaam voor onze omgeving, van het water en de bodem tot de lucht en de temperatuur. Kortom, we kunnen niet zonder. Toch vervuilen chemicaliën de bodem en het grondwater en belandt er nogal wat afval in zee als we het nergens anders kwijt kunnen. We leven in een tijd waarin het klimaat ingrijpend verandert, de hoeveelheid CO2 het milieu negatief beïnvloedt en de bevolking alsmaar toeneemt. Het verstoken van fossiele brandstoffen resulteert in meer CO2 en minder zuurstof, terwijl de grote hoeveelheid CO2 tegelijkertijd het verdedigingsmechanisme van planten tegen insecten aantast. Maar hoe beïnvloedt milieuvervuiling de natuur en de mensen verder nog? Lees meer over de toestand van het milieu en wat de wetenschap doet om het te redden.

Wat doet vervuiling met het milieu?

Ons milieu kan door veel dingen worden vervuild. De uitstoot van stikstof uit mest en gier kan lucht en water verontreinigen en leiden tot een slechte luchtkwaliteit en zuurstofgebrek. Plastic afval in de oceanen heeft gevolgen voor vissen en andere zeedieren, die erin verstrikt raken of het voor voedsel aanzien. Bodemvervuiling kan ook schadelijk zijn voor het milieu. Bodemvervuiling treedt op wanneer chemicaliën, bijvoorbeeld van vroegere stortplaatsen, de bodem in sijpelen, en dit kan gevolgen hebben voor ons grondwater. Bovendien kan de bodem zo vervuild raken dat het de gezondheid aantast wanneer we erop leven en er voedsel op verbouwen. Lees in onze vele artikelen meer over de gevolgen van milieuvervuiling.

©
Bladzijde 1 / 4