Top 5 CO2

Wat stoot het meeste CO2 uit?

De verbranding van olie en aardgas stoot het meeste CO2 uit, terwijl planten en oceanen de balans enigszins herstellen door kooldioxide op te nemen.

De verbranding van olie en aardgas stoot het meeste CO2 uit, terwijl planten en oceanen de balans enigszins herstellen door kooldioxide op te nemen.

Shutterstock

Uitstoot van CO2 creëert onbalans

Bij elke verbranding van koolstofhoudende verbindingen wordt CO2 uitgestoten – van vulkaanuitbarstingen tot de barbecue in je tuin.

Maar het gehalte door de mens uitgestoten CO2 stijgt al een tijdlang exponentieel, waardoor de natuurlijke ecosystemen van de aarde in onbalans raken.

CO2 van fossiele brandstoffen als olie en aardgas hoort van nature niet thuis in de dampkring. Daarom stijgt het gehalte CO2 in de dampkring als we bijvoorbeeld aardolie uit de grond halen en verbranden.

Ons gigantische energieverbruik is er dan ook de voornaamste oorzaak van dat de wereldwijde temperatuur stijgt.

Dit zijn de grootste CO2-zondaars

1. Elektriciteitsproductie stoot meeste CO2 uit

Energiecentrale

De energieproductie is de grootste uitstoter van CO2 ter wereld.

© Shutterstock
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 32,10 miljard ton CO2-uitstoot per jaar

Als je het licht aandoet of een zoekopdracht uitvoert via Google, verbruik je stroom. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van wind-, water- en zonne-energie, wordt verreweg het grootste deel van de stroom die wereldwijd wordt verbruikt nog opgewekt door olie en gas te verbranden.

2. Kappen van tropisch regenwoud

Gekapt regenwoud in Indonesië

Het kappen van tropisch regenwoud neemt een grote plek in op de mondiale CO2-balans.

© Shutterstock
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: Stoot 4,8 miljard ton CO2 per jaar uit

De regenwouden bevatten ontelbaar veel bomen, die CO2 opnemen als ze groeien. Maar als de bomen gekapt en verbrand worden, komt deze CO2 vrij. Door boskap raken we bovendien bomen kwijt die CO2 kunnen afvangen, wat bijdraagt aan een verhoogde concentratie CO2 in de atmosfeer.

3. Transport, auto’s

File op snelweg

Niet verrassend behoren personenauto's tot de grootste uitstoters van CO2.

© Shutterstock
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 3,6 miljard ton CO2 per jaar

Als je met de auto of de bus van A naar B gaat, wordt er CO2 uitgestoten. Auto’s, exclusief vrachtauto’s, zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot van de transportsector.

4. Industrie

Peking Shougang Industrial Zone

De wereldwijde industrie stoot jaarlijks 3,25 miljard ton CO2 uit, en staat daarmee in de top 5.

© Shutterstock
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 3,25 miljard ton CO2-uitstoot per jaar

De broeikasgassen die de industrie uitstoot, zijn afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen in onder meer fabrieken. Ook bij chemische processen en het bewerken van metaal wordt CO2 gevormd.

5. Transport, vliegtuigen

Vliegverkeer

Het is bekend dat vliegen veel CO2 uitstoot, en vanwege de miljoenen vluchten staat deze vorm van transport hoog op de lijst van de grootste uitstoters van CO2.

© Shutterstock
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 900 miljoen ton CO2 per jaar

Als je met het vliegtuig gaat, verbruikt dat veel kerosine die gewonnen wordt uit geraffineerde olie: een fossiele brandstof. In 2018 waren er in totaal 4,3 miljard vliegtuigpassagiers verdeeld over 37,8 miljoen vluchten.

6. Scheepvaart

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Hoewel scheepvaart hoog op de lijst van grootste CO2-uitstoters staat, zijn schepen nog steeds een van de meeste brandstofefficiënte vormen van transport, gelet op het volume dat ze vervoeren.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 900 miljoen ton CO2 per jaar

Veel van de producten die in de winkel liggen, worden in het buitenland gemaakt en naar Europa vervoerd. De logistieke keten van producent naar winkel omvat vaak vervoer per schip.

7. Landbouw

Tractor op graanveld

Met name de vleesproductie is de grote boosdoener wat betreft de CO2-uitstoot van de landbouw.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 165 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar

Bij de voedselproductie in de landbouw worden jaarlijks grote hoeveelheden CO2 uitgestoten. En hoewel er bij het telen van gewassen een beetje CO2 vrijkomt, is het leeuwendeel van de CO2-uitstoot van de landbouw afkomstig van de productie van vlees, met name rundvlees.

8. Afval

Stortplaats

Het komt misschien als een verrassing dat afval en de verwerking ervan op de lijst staat van de grootste uitstoters van CO2. Maar de compostering, verwerking en verbranding van afval neemt een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot voor zijn rekening.

© Shutterstock
  • Zo groot is de CO2-uitstoot: 26,70 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar

Bij afvalverwerking, zoals verbranden, storten en composteren, worden jaarlijks wereldwijd miljoenen tonnen CO2 uitgestoten.

Meer over de cijfers in de tabel

In de tabel hieronder zie je wat het meeste CO2 uitstoot. De cijfers zijn afkomstig van de nieuwste berekeningen van het Postdam Institute for Climate Impact Research, en de dataset, PRIMAP-hist, is een combinatie van meerdere gepubliceerde datasets.

PRIMAP-hist omvat niet alle bronnen van CO2-uitstoot. Zo is de uitstoot van de bosbouw niet meegenomen.

In 2020 was de CO2-uitstoot lager dan de voorgaande jaren vanwege reisbeperkingen en lockdowns door het coronavirus. 2020 is niet meegenomen in de berekeningen.

Andere instanties, zoals het World Resource Institute, hebben de uitstoot van het kappen van tropisch regenwoud echter geanalyseerd. En het Franse agentschap Agence internationale de l'énergie heeft de CO2-uitstoot van transport doorgerekend.

Naast de vier bovenstaande CO2-boosdoeners kent het Postdam Institute for Climate Impact Research ook de categorie ‘Overig’, met een uitstoot van 10.000 ton CO2 per jaar.