Shutterstock
Het IJsselmeer, het grootste meer van Nederland

Het grootste meer van Nederland

Het grootste meer van Nederland is het IJsselmeer, met een oppervlakte die bijna twee keer zo groot is als alle andere grote meren in Nederland bij elkaar. Duik hier in de vijf grootste meren van Nederland.

Geen van de grote meren in Nederland is op natuurlijke wijze ontstaan – ze zijn het resultaat van dammen en dijken die gebouwd werden om het land te beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

Hoe heet het grootste meer van Nederland?

Het grootste meer van Nederland is het IJsselmeer, dat een oppervlakte heeft van 1100 km2.

Het meer is een zoetwatermeer dat tussen de Waddenzee en het Markermeer ligt.

Het IJsselmeer ontstond door de aanleg van een dam in de Zuiderzee.

Dit zijn de vijf grootste meren van Nederland

De grootste meren van Nederland zijn gerangschikt naar oppervlakte.

Lees in dit artikel meer over de vijf grootste meren van Nederland.

IJsselmeer

IJsselmeer is het grootste meer van Nederland

Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland
© Shutterstock
 • Oppervlakte: 1100 km2.
 • Diepte: De gemiddelde diepte van het meer is 5,5 meter, en de maximale diepte is 7 meter.
 • Ligging: Tussen de Waddenzee en het Markermeer

Het IJsselmeer is een groot meer vergeleken met andere Nederlandse meren. Het is bijna twee keer zo groot als het op één na grootste meer van Nederland – het Markermeer.

Het meer is vrij ondiep, met een diepte van slechts 5,5 meter, en het wordt in het noorden begrensd door de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Het waterpeil in het meer wordt voortdurend 20-40 centimeter onder de zeespiegel gehouden door water af te voeren via sluizen in de Afsluitdijk.

Het meer is een zoetwaterreservoir en speelt een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening. Daarom worden vervuiling en verzilting tegengegaan door grote zuiveringsinstallaties.

Sinds het meer tot een zoetwatermeer werd omgevormd, is de visvangst in het meer afgenomen.

Markermeer

IJsselmeer en Markermeer

Rechts is het IJsselmeer te zien, links het Markermeer.

© Shutterstock
 • Oppervlakte: 700 km2.
 • Diepte: De maximale diepte van het meer is 5 meter.
 • Ligging: Tussen Noord-Holland en Flevoland.

Het op één na grootste meer van Nederland is het Markermeer, dat een oppervlakte heeft van 700 km2.

Het Markermeer grenst aan het IJmeer en het IJsselmeer, het grootste meer van Nederland.

Het meer is ondiep met een gemiddelde diepte van 3 tot 5 meter.

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat het Markermeer een meer zou blijven. Vroeger maakte het deel uit van de Zuiderzee, een zoutwaterinham van de Noordzee. Die werd in 1932 afgedamd door de Afsluitdijk, waardoor de Zuiderzee in het IJsselmeer veranderde.

Veerse Meer

Veerse Meer
© Shutterstock
 • Oppervlakte: 203 km2.
 • Diepte: De diepte van het meer is 5 meter.
 • Ligging: In het zuidwesten van Nederland in de provincie Zeeland.

Het op twee na grootste meer van Nederland is het Veerse Meer, met een oppervlakte van 203 km2.

Het meer is een lagune in het zuidwesten van Nederland, in de provincie Zeeland.

Het Veerse Meer werd aangelegd als een maatregel tegen overstromingen om het waterpeil in de omringende polders te regelen, waar het als afwateringsbekken fungeert. Het waterpeil in het Veerse Meer wordt in de winter verlaagd om de polders te helpen ontwateren en wordt in de zomer op een hoger peil gehouden voor recreatiedoeleinden.

Haringvliet

Het Haringvliet in Zuid-Holland
© Shutterstock
 • Oppervlakte: 1162.
 • Lengte: 28 kilometer.
 • Ligging: In de provincie Zuid-Holland.

Het op drie na grootste meer van Nederland is het Haringvliet, dat een oppervlakte heeft van 116 km2.

Het Haringvliet is een voormalige zeearm in Zuid-Holland en een grote inham van de Noordzee, die na de afsluiting als meer beschouwd kan worden.

Grevelingenmeer

Grevelingenmeer
© Shutterstock
 • Oppervlakte: 110 km2.
 • Diepte: De maximale diepte is 48 meter.
 • Ligging: Op de grens van de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Het op vier na grootste meer van Nederland is het Grevelingenmeer. Het meer is 110 km2 groot en ligt tussen de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Het Grevelingenmeer is een zoutwatermeer zonder getijdenwerking en werd gevormd als onderdeel van het Deltaproject, dat bedoeld is als bescherming tegen hoogwater.

Oesters en mosselen waren vroeger onmisbaar voor de handel, maar sinds het meer is afgesloten van de Noordzee, is dat minder het geval. Nu zijn vooral de watersport en de vele jachthavens economisch belangrijk.

Bron: Britannica