Groot onderzoek werpt licht op de zorgwekkende status van het dierenleven

Rond de helft van de soorten op aarde heeft het zwaar. Eén groep in het bijzonder wordt bedreigd, waarschuwen onderzoekers, die de situatie alarmerend vinden.

Veel van de wilde dieren op aarde worden bedreigd en hun populaties nemen af. Dit geldt vooral voor amfibieën. Dit is een foto van een kikker van de soort rhacophorus margaritifer, die leeft in Indonesië.

© Shutterstock

Als we miljoenen jaren terugkijken, wordt de geschiedenis ontsierd door vijf massale uitstervingen die een groot deel van het leven op aarde wegvaagden.

Wetenschappers waarschuwen de laatste tijd keer op keer dat een nieuwe catastrofale massa-extinctie mogelijk nabij is – deze keer veroorzaakt door de mens.

En nu komt daar een uitgebreid rapport bij.

Het verlies van wilde dieren op aarde is ‘veel alarmerender’ dan eerder gedacht, volgens een uitgebreide studie gepubliceerd in het tijdschrift Biological Reviews.

Volgens de studie heeft bijna de helft van de soorten op aarde te maken met een sterke afname van de populatie.

Dit komt vooral doordat de mens de wilde natuur heeft verwoest en in plaats daarvan steden en wegen heeft gebouwd en het land heeft ingepikt voor landbouw. Klimaatverandering is ook een belangrijk deel van de verklaring, aldus de studie.

De onderzoekers analyseerden meer dan 70.000 soorten die over de hele wereld leven, waaronder zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en insecten.

Helaas heeft 48 procent van de soorten te maken met afnemende populaties, terwijl slechts ruim 3 procent in de lift zit.

Een jonge bultrug speelt dicht bij de zeespiegel. De bultrug was op het randje van uitsterven, maar de inspanningen voor zijn behoud werpen vruchten af, en nu staat hij niet meer op de rode lijst.

© Shutterstock

Zoogdieren, vogels en insecten gaan allemaal achteruit, en vooral amfibieën worden zwaar getroffen, aldus het onderzoek.

Het gaat iets beter met vissen en reptielen, waar verschillende soorten stabiele populaties hebben die niet of nauwelijks achteruitgaan.

Geografisch gezien is het dierenleven in de tropen het zwaarst getroffen.

Daar zijn dieren gevoeliger voor snelle veranderingen in hun omgevingstemperatuur, aldus de onderzoekers.