Waarom brandt er op een boorplatform altijd een vlam?

Ik vraag me af waarom er op een boorplatform altijd een vlam brandt. Is dat niet een enorme verspilling van energie?

boreplatform, gasafbrændning

Bij winning van olie komen gassen vrij

Aardolie en aardgas worden gevormd uit dood organische materiaal dat al miljoenen jaren in de bodem zit. Als gevolg van de hoge druk op twee tot vier kilometer diepte zal er in een oliereservoir ook altijd gas aanwezig zijn. Als de olie op een boorplatform wordt opgepompt, daalt de druk zozeer dat het gas vrijkomt. Vergelijk het met een fles frisdrank waaruit koolzuur omhoog bubbelt als je hem opent. Om technische en veiligheidsredenen kan de opgepompte olie pas per schip of pijpleiding worden vervoerd als het gas eruit is gelaten.

Boorplatform verbrandt het gas

Als de olie veel gas bevat, kan dit via pijpleidingen naar het vasteland worden getransporteerd voor gebruik. Is er sprake van weinig gas, dan kan het soms worden gebruikt voor de energievoorziening op het boorplatform zelf. Maar vaak moet het om veiligheidsredenen worden verbrand ofwel afgefakkeld, bijvoorbeeld als er giftige gassen in zitten. Soms wordt het gas echter 'gerecycled'. Dat gebeurt als de ondergrondse druk zo laag wordt dat de olie moeilijk omhoog kan worden gepompt. In dat geval wordt de druk in het oliereservoir verhoogd door het gas samen met water terug de grond in te spuiten.