Grondstoffen

Onder grondstoffen vallen natuurlijke producten die kunnen worden gebruikt voor landbouw, productie en brandstof. Grondstoffen vallen uiteen in vier categorieën: 1. Grondstoffen uit het mineralenrijk 2. Grondstoffen uit het plantenrijk 3. Grondstoffen uit het dierenrijk 4. Fossiele grondstoffen Grondstoffen uit het mineralenrijk zijn bijproducten van geologische processen, zoals metalen en edelstenen. Grondstoffen uit het planten- en dierenrijk kunnen zichzelf herstellen zolang er een evenwicht is tussen oogsten en cultiveren. Olie is een bekende fossiele grondstof. Deze categorie omvat echter ook aardgas en steenkool. Bestudeer onze artikelen voor meer informatie over de grondstoffen van de aarde. Lees hier meer.