Shutterstock

De waarheid: biologisch eten

Biologische landbouw is sinds deze eeuw enorm populair, en onderzoekers denken dat biologisch voedsel in de toekomst alle monden op aarde kan voeden. Maar dan moeten we wel minder weggooien en minder vlees eten – ook voor het klimaat.

‘Biologisch: beter voor het klimaat’ - NEE

Biologische landbouw is voor het klimaat net zo slecht als traditionele. Dat komt voor een deel door koeien, die onderzoekers nu klimaatvriendelijker willen maken.

Bij biologische landbouw worden per hectare minder broeikasgassen uitgestoten dan bij traditionele lanbouw.

Dat komt onder andere doordat boeren biologische kunstmest gebruiken en meer grasoppervlak hebben. Maar bioboeren produceren per hectare minder voedsel.

Uit een inventarisatie van de ecologische voetafdruk van biologisch en traditioneel voedsel blijkt dat de twee elkaar weinig ontlopen.

© shutterstock/ ken ikeda madsen

Zeewier roept giftige scheten een halt toe

Koe stoot methaan uit

Een koe stoot circa 500 liter methaan per dag uit. Methaan heeft een 23 keer zo sterk broeikaseffect als CO2.

Groot broeikaseffect

Broeikasgassen vangen zonlicht op en sturen het terug naar de aarde, waardoor de temperatuur stijgt.

Koeien eten zeewier

Onderzoek laat zien dat het zeewier Asparagopsis taxiformis de methaanproductie met 99% kan verminderen.

In Nederland zorgt een kilo rundvlees voor de uitstoot van circa 22 kilo CO2 – biologisch of niet.

De voetafdruk van koeien is zo hoog doordat ze methaan uitstoten; goed voor een geschatte 30 procent van de totale landbouwuitstoot. Daarom proberen de onderzoekers om de koeien klimaatvriendelijker te maken.

Een oplossing zou zijn om het dier genetisch te manipuleren, zodat die minder microben heeft: de bacteriën die het methaan in hun maag produceren.

Een andere oplossing is nieuw voer. Australische onderzoekers toonden met een kunstmatige koeienmaag aan dat een dieet van het zeewier Asparagopsis taxiformis de methaanproductie met wel 99 procent kan verminderen.

‘Biologisch eten kan hele wereld voeden’ - JA

Volgens de VN is biologisch voedsel een belangrijk middel in het gevecht tegen honger en armoede.

Grootschalig onderzoek laat zien dat biologische methoden vruchtbaardere en klimaatrobuustere grond creëren en in de armste delen van wereld tot wel twee keer zo veel opleveren.

Nu al wordt 50 procent van het voedsel ter wereld zonder kunstmest en pesticiden geproduceerd.

Het totale oppervlak voor biologische landbouw was 69,8 miljoen hectare in 2017 – een stijging van 60% sinds 1999.
Bronnen: The World of Organic Agriculture/Landbrug & Fødevarer

Als we dat naar 100 procent willen brengen, moeten we minderen met vlees en dierlijke producten en niet langer een kwart van het voedsel verspillen.

7 procent van het aardoppervlak wordt gebruikt voor plantaardig voedsel voor mensen. Voor veeteelt is dat maar liefst 27 procent.

Als we daarvan 10 procent omvormen voor plantaardige voedselproductie, zouden we de hele wereld moeten kunnen voeden met biologisch voedsel.

‘Biologisch voedsel zonder pesticiden’ - NEE

Als gewassen in acuut gevaar zijn, mogen biologische boeren bepaalde pesticiden gebruiken.

In 2017 publiceerde de EU een uitgebreid rapport over resten van pesticiden in levensmiddelen in de EU, Noorwegen en IJsland. In totaal werden er 134 verdelgingsmiddelen gevonden.

De resten waren klein en vormden geen gevaar voor onze gezondheid, maar het is duidelijk dat ook in biologisch eten pesticiden zitten.

Onder andere appels worden vaak bespoten met pesticiden.
Bronnen: Bæredygtigt Landbrug/Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid

© Shutterstock

Alleen natuurlijke pesticiden zijn toegestaan wanneer boeren het moeten opnemen tegen plagen en schimmels.

Een van de meest bruikbare pesticiden is het neurotoxine pyrethrine, afkomstig uit chrysanten.

Het wordt gebruikt tegen insecten, maar is ook gevaarlijk voor bijen en het milieu.