Shutterstock

Enorm ecosysteem gaat schuil in de bodem

Na tien jaar zoeken hebben onderzoekers een verborgen ecosysteem op zo’n 2,5 kilometer diepte in de bodem gevonden. Deze ontdekking verschuift de grens van het leven.

1200 wetenschappers uit 52 landen zijn tien jaar bezig geweest om een enorm ecosysteem diep in de bodem in kaart te brengen.

In een milieu zonder zonlicht, met een extreem hoge temperatuur en hoge druk gedijen miljarden micro-organismen. Deze kleine organismen, die op meer dan 2,5 kilometer diepte voorkomen, overleven al miljoenen jaren in een isolement.

Het nieuwe onderzoek heeft aan het licht gebracht dat ze met veel minder energie toekunnen dan eerder voor mogelijk gehouden.

Sommige zijn zogeheten archaea, die tot de oudste en meest primitieve levensvormen behoren.

Organismen leven bij 120 °C

Archaea overleven in een zuurstofvrij milieu en zijn vaak extremofielen, wat inhoudt dat ze voorkomen in een omgeving die bijvoorbeeld extreem zout, zuur of heet is.

Zo troffen de wetenschappers organismen aan die diep in de bodem leefden bij temperaturen van meer dan 120 °C.

70% van alle bacteriën en archaea leeft in de bodem, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Deze levende wezens zitten dieper dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden.

Dit is een nieuw record, maar de wetenschappers zijn ervan overtuigd dat er nog onbekende organismen schuilgaan in diepere bodemlagen.

Tot nu toe zijn boormonsters tot 5000 meter diepte geanalyseerd.

Leven gedijt in diepste gat

Toen ze de monsters namen, gingen de wetenschappers ervan uit dat ze een grens zouden vinden voor de maximale diepte waarop leven kan voorkomen, maar dat was niet het geval.

Het leven is blijkbaar verder in de bodem doorgedrongen dan wij kunnen boren.

Volgens de onderzoekers rekt deze kennis over ondergronds leven ook de voorwaarden voor leven op andere planeten op. Mogelijk treffen we in de toekomst leven aan op plaatsen waarvan we dat tot nu toe voor onmogelijk hadden gehouden.