Shutterstock

Zo profiteren werkgevers van hun loyale werknemers

Sloof je je uit voor je baas? Zo ja, dan loop je volgens onderzoekers het risico in een vervelende positie terecht te komen.

Doe je je best om flexibel te zijn op je werk en om goed werk te leveren?

Zo ja, dan heb je soms misschien wel het gevoel dat er misbruik wordt gemaakt van je inzet.

Als je je kunt herkennen in het bovenstaande, is er volgens een nieuwe studie misschien een reden om je achter je oren te krabben

Een Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in Journal of Experimental Social Psychology, stelt vast dat managers eerder geneigd zijn loyale werknemers te vragen om extra werk op zich te nemen – zonder compensatie – dan werknemers die minder betrokken zijn.

De bevindingen van de onderzoekers zijn gebaseerd op antwoorden van bijna 1400 managers, aan wie gevraagd werd een online vragenlijst in vullen over de fictieve werknemer ‘John’.

De managers kregen te horen dat hun bedrijf een krap budget had. Met dat gegeven moesten ze beslissen of ze John extra uren en verantwoordelijkheden zouden geven – zonder hem financieel te compenseren – om de kosten laag te houden.

Loyaliteit gekoppeld aan toegenomen werkdruk

Er was een duidelijke rode draad in hun antwoorden. Over het algemeen waren managers eerder geneigd John te vragen het onbetaalde werk op zich te nemen als ze de indruk hadden dat hij een loyale werknemer was.

Een andere test van de onderzoekers liet dezelfde trend zien. Een groep managers moest verschillende getuigschriften over John lezen.

In de ene versie werd hij geprezen voor zijn loyaliteit, waardoor managers hem eerder wilden hem inschakelen voor onbetaald werk. Een getuigschrift waarin de nadruk lag op zijn eerlijkheid en rechtvaardigheid, gaf managers niet dezelfde stimulans om hem onbetaald werk aan te bieden.

Eerlijk en rechtvaardig

De onderzoekers konden hun stelling ook omgekeerd bevestigen. Wanneer ze beschreven dat John de reputatie had om extra uren en een verhoogde werkdruk te accepteren, vonden managers hem loyaler dan als hij een reputatie had om dezelfde werkdruk juist af te wijzen.

De twee versies van de fictieve werknemer werden daarentegen als even eerlijk en rechtvaardig beoordeeld.

Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat mensen niet zozeer als loyale werknemers worden beschouwd op grond van hun moreel kompas, als wel vanwege hun bereidheid om extra werk op zich te nemen zonder financiële compensatie.

De onderzoekers benadrukken dat managers niet per definitie met kwade wil hun werknemers uitbuiten. Uitbuiting kan deels het gevolg zijn van onwetendheid of van wat psychologen ‘ethische blindheid’ noemen – een tijdelijk gebrek aan moreel beoordelingsvermogen, waarbij mensen tegen hun eigen morele overtuigingen in handelen.