Shutterstock

Zo communiceer je het beste met je hond

Onderzoek: Als je op een bepaalde manier tegen je hond praat, voelt hij zich op zijn gemak en presteert hij beter.

Je praat vast op een andere manier tegen je moeder dan tegen je leidinggevende.

We passen onze taal en toon namelijk aan de omstandigheden aan.

En misschien heb je jezelf er weleens op betrapt dat je tegen een baby op een hogere toon en een beetje zangerig praatte.

Een Braziliaans onderzoek in het tijdschrift Animals duidt erop dat het voordelen heeft om diezelfde techniek toe te passen bij je hond.

Daardoor voelt de hond zich beter en gaat hij beter leren en presteren.

Trainers praatten tegen honden

De resultaten volgen op eerder onderzoek, waaruit bleek dat zowel kinderen als honden meer aandacht schenken aan wat je zegt als je een hogere stem gebruikt.

In het nieuwe onderzoek werden videobeelden van 270 sessies bij een trainingscentrum voor honden en wolven geanalyseerd. Er waren vijf trainers, negen honden en negen wolven bij betrokken.

Op basis van de beelden evalueerden de onderzoekers het stemgebruik en het gedrag van de trainers tijdens de interactie met de dieren. De mondelinge communicatie werd gecategoriseerd als ‘vriendelijk’ – gekenmerkt door een vrolijke toon en over het geheel genomen een hoge stem –, ‘neutraal’ of ‘berispend’. Ook maten de onderzoekers hoe hoog de trainers praatten.

Meer gekwispel

De resultaten lieten duidelijk zien dat zowel de honden als de wolven positief reageerden op een vriendelijke stem. Ze kwispelden meer, bleven dichter bij de trainer en maakten een ontspannen indruk.

De scherpe, berispende toon had het tegenovergestelde effect. De honden kwispelden minder en bleven zo ver mogelijk bij de trainer vandaan.

Ook de toonhoogte speelde een belangrijke rol. Volgens de onderzoekers reageerden vooral de honden positief op een hoge, opgewekte toon.

De communicatie van de trainers had niet alleen een duidelijk effect op het welbevinden van de dieren, maar ook een meetbaar effect op hun trainingsresultaten.

Hoe langer en vaker de verwijtende toon werd gebruikt, hoe slechter de dieren gingen presteren, gemeten naar hun reactie op commando’s. De berispende toon leidde ook tot minder voorspelbare reacties op de instructies van de trainer.