Shutterstock
Kinderen spelen

Verrassend verschil ontdekt tussen kinderen die wel en niet naar het dagverblijf gaan

Finse onderzoekers hebben speekselmonsters genomen van honderden kinderen en deden een ontdekking die indruiste tegen hun verwachting.

Veel lawaai, veel kinderen per volwassene en lange dagen van huis.

Over de omstandigheden in kinderdagverblijven wordt veel gediscussieerd, en eerdere onderzoeken hebben een verband aangetoond tussen het aantal uren dat kinderen in de opvang doorbrengen en het niveau van stresshormonen in hun lichaam.

Maar een vraag die nog niet eerder is onderzocht, is hoe het gesteld is met het stressniveau van kinderen van dezelfde leeftijd die thuis worden verzorgd.

Een groep Finse onderzoekers is op zoek gegaan naar het antwoord en kwam met een verrassend resultaat.

In het onderzoek namen wetenschappers van de universiteit van Turku speekselmonsters van meer dan 200 Finse kinderen van 2 jaar, waarvan de helft thuis werd verzorgd en de andere helft naar de kinderopvang ging.

Dit werd herhaald toen de kinderen 3,5 en 5 jaar oud waren, maar tegen die tijd was het aandeel kinderen dat nog thuis verzorgd werd, drastisch afgenomen.

Speekseltests onthullen stressniveaus

De onderzoekers maten het niveau van het stresshormoon cortisol, dat wordt aangemaakt in het commandocentrum van de hersenen, de hypothalamus, en wordt uitgescheiden door twee kleine organen boven op de nieren: de bijnieren.

Als je gestrest bent, neemt de productie van cortisol toe, terwijl het niveau weer daalt als de stress voorbij is.

De speekselmonsters werden gedurende twee dagen verschillende keren genomen: bij het opstaan, halverwege de ochtend en ’s avonds.

De verwachting van de Finse onderzoekers was dat er, in lijn met eerdere onderzoeken, hogere niveaus van stresshormonen te zien zouden zijn bij de kinderen in de opvang. Het tegendeel bleek echter het geval.

De 2-jarigen die thuisbleven, hadden een hoger cortisolniveau in hun speeksel dan de groep die naar het dagverblijf ging. In de zeer kleine groep van 3,5- en 5-jarigen kinderen die thuis werden verzorgd, werd dat verschil niet aangetroffen.

Jongen krijgt standje van vader
© Shutterstock

3 wetenschappelijke tips voor ouders

De wetenschappers weten nog niet waarom dit zo is. En ze deinzen ervoor terug om alleen op basis van hun eigen onderzoek te concluderen dat kinderen die thuis worden verzorgd meer gestrest zijn.

Ze hebben echter wel een paar ideeën, vertelt Katja Tervahartiala, senioronderzoeker psychologie en onderzoeksleider.

Aan de hand van vragenlijsten die door zowel ouders als pedagogisch medewerkers van dagverblijven werden ingevuld, ontdekten ze dat de slaap-, waak- en eettijden van de kinderen in de dagopvang een consistenter patroon volgden dan bij de kinderen die thuis bleven.

‘Er leek thuis iets meer variatie te zijn in de dagindeling van de kinderen, en dit is een aspect dat hun stressregulatie zou kunnen beïnvloeden. In de meeste Finse kinderdagverblijven zijn de routines erg voorspelbaar,’ zegt Katja Tervahartiala tegen Wetenschap in Beeld.

Volgens haar zijn er echter ook andere mogelijke verklaringen, bijvoorbeeld kleine verschillen tussen de Finse gezinnen die hun kinderen thuis houden en de gezinnen die van de kinderopvang gebruikmaken.

Onderzoeker: Dit is cruciaal

Zo ontdekten de onderzoekers dat het opleidingsniveau van de moeders die hun kinderen naar de dagopvang brachten iets hoger was dan dat van de andere groep, hoewel beide groepen redelijk hoogopgeleid waren.

Het nieuwste onderzoek vond ook iets meer depressieve symptomen bij de moeders van kinderen met een hoog en schommelend cortisolniveau die thuis bleven.

Onderzoeken in andere Europese landen hebben echter juist ongebruikelijk hoge cortisolniveaus gevonden bij kinderen in de dagopvang. En een deel van de discussie gaat nu over de vraag of de resultaten erop wijzen dat dagverblijven in Finland beter zijn dan elders.

We weten ook niet wat schadelijke cortisolniveaus zijn bij kinderen, en Katja Tervahartiala zegt dat een beetje stress goed kan zijn voor het leren – zolang het maar niet te veel is.

‘Het cruciale is dat kinderen betrouwbare volwassenen om zich heen hebben die hen kunnen helpen met de stress om te gaan – of dat nu ouders of verzorgers in het dagverblijf zijn – het is volledig afhankelijk van de omgeving,’ zegt ze.