Slaapwetenschappers: Zo kan goed slapen je leven verlengen

Onderzoek duidt erop dat niet alleen de hoeveelheid slaap telt.

Een goede nachtrust is goed voor je gezondheid.

Mannen die goed slapen, leven bijna vijf jaar langer dan mannen met slaapproblemen. Bij vrouwen is het verschil twee jaar. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

© Shutterstock

De meeste mensen zijn er wel van overtuigd dat een goede nachtrust wonderen kan doen voor je humeur en energie de volgende dag. Maar dat is nog niet alles.

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat een goede nachtrust in sommige gevallen levensverlengend kan zijn.

En de resultaten duiden erop dat het gaat om jaren.

Kwantiteit en kwaliteit

De onderzoekers ontdekten ook dat jongeren met goede slaapgewoonten minder kans hebben om op jonge leeftijd te sterven dan hun leeftijdgenoten met slechtere slaapgewoonten. Maar de resultaten wijzen er ook op dat de hoeveelheid slaap alleen niet voldoende is om de gezondheidsvoordelen te bereiken.

Daar is kwaliteitsslaap voor nodig. Dat houdt in:

Het onderzoek omvatte 172.321 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar die gemiddeld 4,3 jaar werden gevolgd. Bij degenen die tussentijds overleden, kan naar schatting zo’n 8 procent van de sterfgevallen in verband worden gebracht met slechte slaapgewoonten.

Ook bleek dat de proefpersonen die voldeden aan alle vijf de parameters voor een goede slaap, 30 procent minder kans hadden op vroegtijdig overlijden dan degenen die aan geen of slechts één van de parameters voldeden.

‘We zagen bij de personen met een hoge slaapkwaliteit ook een lager risico op het ontwikkelen van dodelijke hart- en vaatziekten,’ zegt Frank Qian, arts bij het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, in The Guardian.

‘Dus als we de slaapkwaliteit over de hele linie kunnen verbeteren, kunnen we mogelijk een deel van de sterfgevallen bij jongere mensen voorkomen.’

Verschil mannen en vrouwen

Terwijl mannen die alle vijf de parameters konden afvinken, 4,7 jaar langer leefden dan andere mannen, lag dat bij vrouwen anders.

Hier was de ‘winst’ bescheidener: 2,4 jaar voor de vrouwen met de beste slaappatronen.

Desondanks kan iedereen baat hebben bij goede slaapgewoonten.

‘Als je zelfs op jonge leeftijd voldoende slaapt, te veel afleiding vermijdt en in het algemeen goede slaapgewoonten ontwikkelt, betaalt zich dat op de lange termijn uit voor de gezondheid,’ schat Qian.

Er kunnen echter geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de geschatte extra levensjaren voor mannen en vrouwen, omdat de slaapgewoonten werden gerapporteerd door de deelnemers zelf, en niet door objectieve onderzoekers.