Wanneer werd de mens monogaam?

In onze streken houden de meeste mensen het vandaag de dag bij één partner. Maar dat is niet altijd zo geweest.

FAST PARTNER

Monogamie won terrein toen onze voorouders van jagers boeren werden.

© P. PLAILLY/E. DAYNES/SCIENCE PHOTO LIBRARYMERLIN

Historici en archeologen denken dat leven in tweetallen zo’n 10.000 tot 5000 jaar geleden in zwang raakte.

In die tijd maakte de mens de stap van een nomadisch bestaan als jager-verzamelaar naar een leven op een vaste plek als boer.

Dieren zijn losbandiger dan mensen

Tegenwoordig is monogamie de regel in christelijke samenlevingen en is polygamie (een huwelijk tussen meer dan twee partners) toegestaan in bijvoorbeeld moslimlanden, waar een man vier vrouwen mag hebben.

In het dierenrijk komt monogamie slechts zelden voor: slechts circa 3% van de soorten leeft in vaste paren.

Een voorbeeld hiervan is de ooievaar, die vanaf een leeftijd van drie à vier jaar een paar voor het leven vormt.