Shutterstock
Vormen van seksualiteit - Regenboogvlag

Hoeveel seksualiteiten zijn er?

Vroeger waren er ruwweg drie soorten seksuele geaardheid – heteroseksualiteit, homoseksualiteit en biseksualiteit. Tegenwoordig worden er echter meer vormen onderscheiden, en er komen er steeds meer bij.

Wat is seksualiteit?

Seksualiteit is een breed begrip dat niet alleen seks omvat, maar ook liefde, intimiteit en relaties met andere mensen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert deze definitie van seksualiteit:

‘Centraal in het menszijn staan seks, genderidentiteit en -rollen, seksuele geaardheid, erotiek, genot, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt via gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, handelingen, tradities, rollen en relaties. Maar hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden ze niet altijd allemaal ervaren of uitgedrukt. Seksualiteit wordt beïnvloed door de wisselwerking van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, juridische, historische, religieuze en spirituele factoren.’

Hoeveel soorten seksualiteit zijn er?

Het is moeilijk om een uitputtende opsomming te geven van vormen van seksualiteit, want seksualiteit is een heel persoonlijk en individueel gevoel.

In principe is er maar één persoon nodig die zijn seksuele voorkeur op een nieuwe manier beschrijft en de wereld is rijker aan een nieuwe vorm van seksualiteit. Tegelijk ontwikkelt de taal van de vormen van seksualiteit zich heel snel naarmate we ons er meer bewust van worden.

Hier is een lijst van 86 min of meer erkende soorten seksuele geaardheid:

 • Abnoseksueel
 • Abroseksueel
 • Aceflux
 • Aegoseksueel
 • Aequeseksueel
 • Agynoseksueel
 • Akoiseksueel
 • Alloromantisch
 • Alloseksueel
 • Ambiseksueel
 • Androbiseksueel
 • Androflexibel
 • Androgynoseksueel
 • Androseksueel
 • Antroseksueel
 • Apothiseksueel
 • Aromantisch
 • Aseksueel
 • Autoromantisch
 • Autoseksueel
 • Avanseksueel
 • Bicurious
 • Biromantisch
 • Biseksueel
 • Bi+seksueel
 • CAS-seksueel
 • Ceaseseksueel
 • Ceteroseksueel
 • Coeoseksueel
 • Cupidoseksueel
 • Cupioseksueel
 • Demiromantisch
 • Demiseksueel
 • Femmeseksueel
 • Fiktoseksueel
 • Finseksueel
 • Flexiseksueel
 • Frayseksueel
 • Gay
 • Grijsseksueel
 • Grijs romantisch
 • Gyneseksueel/gynoseksueel
 • Heteroromantisch
 • Heteroseksueel
 • Homoromantisch
 • Homoseksueel
 • Iculaseksueel
 • Kalosseksueel
 • Lamvanoseksueel
 • Lesbisch
 • Libidoïst aseksueel
 • Limnoseksueel
 • Lithoseksueel
 • Maseksueel
 • Maskuseksueel
 • Minseksueel
 • Monoseksueel
 • Multiseksueel
 • Mutoseksueel
 • Naryseksueel
 • Neuseksueel
 • Ninseksueel
 • Nonlibidoïstisch aseksueel
 • Novoseksueel
 • Omniseksueel
 • Oneseksueel
 • Panromantisch
 • Panseksueel
 • Penultiseksueel
 • Platonisch
 • Polyseksueel
 • Pomoseksueel
 • Proculseksueel
 • Queer
 • Sansseksueel
 • Sapioseksueel
 • Seks-avers
 • Sex-favorable
 • Sex-indifferent
 • Sex-repulsed
 • Skolioseksueel
 • Spectraseksueel
 • Taoseksueel
 • Zygoseksueel

Hieronder kun je meer lezen over enkele vormen van seksualiteit.

Heteroseksueel

Heteroseksueel is iemand die zich aangetrokken voelt tot het andere geslacht dan dat waarmee hij zich identificeert. Een heteroseksuele man voelt zich dus aangetrokken tot vrouwen.

Hetzelfde geldt als iemand geboren is met vrouwelijke geslachtskenmerken en bij de geboorte het vrouwelijke geslacht toegewezen kreeg, maar zich een man voelt. Als hij zich aangetrokken voelt tot vrouwen, is hij ook heteroseksueel.

Een man die als man is geboren en heteroseksueel is, wordt wel een ’cishet’-man genoemd omdat hij zowel cisgender is – dat wil zeggen dat zijn ervaren geslacht overeenkomt met zijn aangeboren geslacht – als heteroseksueel, wat de meest voorkomende geslachts- en seksuele identiteiten zijn.

Homoseksueel

Homoseksueel is iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht als hij- of zijzelf. Als een vrouw zich seksueel aangetrokken voelt tot andere vrouwen, is ze homoseksueel.

Hetzelfde geldt voor mensen met een andere genderidentiteit. Als ze zich aangetrokken voelen tot anderen die zich met hetzelfde geslacht identificeren als zijzelf, zijn ze homoseksueel.

New York Pride

Op veel plekken op aarde wordt er elk jaar een Pride-festival gehouden om de lgbtq-gemeenschap en haar rechten onder de aandacht te brengen. Hier zie je mensen bij New York Pride in 2015.

© Shutterstock

De definitie wordt moeilijker als een niet-binaire persoon homoseksueel is, omdat het gangbare begrip van homoseksualiteit geassocieerd wordt met de twee traditionele geslachten.

Of een niet-binaire persoon zichzelf als homoseksueel ervaart, kan dus per persoon verschillen, en die ervaring kan weer per periode anders zijn, afhankelijk van hoe deze persoon zichzelf en zijn/haar geaardheid ervaart.

Biseksueel

Biseksueel is iemand die zich aangetrokken voelt tot twee verschillende seksen, en traditioneel zijn dat zowel mannen als vrouwen.

Maar de laatste tijd is ’biseksueel’ een overkoepelende term geworden voor verschillende vormen van seksuele geaardheid, die niet tot één geslacht beperkt is.

Vormen van seksualiteit - Vrouw houdt de vlag van biseksualiteit vast

De Amerikaanse activist Michael Page ontwierp de vlag voor biseksualiteit in 1998 om biseksuele mensen een betere vertegenwoordiging te geven in de lgbt-gemeenschap.

© Shutterstock

Biseksualiteit ligt dus dicht bij andere vormen van seksualiteit waarbij iemand zich – soms tegelijkertijd, soms op verschillende momenten – tot meer dan één sekse aangetrokken voelt, zoals panseksualiteit, omniseksualiteit of polyseksualiteit.

Veel biseksuelen merken dat hun aantrekkingskracht tot verschillende seksen sterk afhangt van de persoon. Bovendien verschilt het in verschillende stadia in hun leven of bijzondere situaties.

Aseksueel

Aseksueel is iemand die weinig of geen verlangen voelt om seks te hebben met andere mensen, ongeacht hun geslacht.

Aseksuelen op het Toronto Pride Festival in Canada

Vertegenwoordiging van aseksualiteit op het Toronto Pride Festival in Canada, 2017.

© Shutterstock

Er kan wel sprake zijn van romantische gevoelens voor een partner, een relatie of seks.

Sommige aseksuele mensen vinden bevrediging in masturberen, terwijl andere misschien een heel enkele keer zin hebben in seks. Mensen die helemaal geen zin in seks hebben, worden non-libidoïsten genoemd.

Panseksueel

Panseksueel betekent dat iemand zich aangetrokken voelt tot alle genderidentiteiten – of mogelijk tot elke persoon, ongeacht zijn of haar genderidentiteit.

Demiseksueel

Demiseksueel betekent dat iemand zich pas seksueel aangetrokken kan voelen tot een potentiële partner als er sprake is van een emotionele band.

Alloseksueel

Alloseksueel is iemand die regelmatig seksuele aantrekking tot andere mensen ervaart. Het is het tegenovergestelde van aseksueel zijn, en veruit de meeste mensen zijn alloseksueel.

Finseksueel

Voor een finseksueel wordt seksuele aantrekkingskracht niet bepaald door het geslacht, maar door de vraag of iemand vrouwelijk is.

Dit betekent dat een finseksueel zich aangetrokken voelt tot een vrouwelijke persoon, of het nu een vrouw van geboorte is, een feminiene man, een non-binair of een transvrouw.