Shutterstock

Test jezelf: Ben jij gestrest?

Circa 25 procent van de Europese bevolking is gestrest. En jij?

Maar liefst 25 procent van de Europese bevolking lijdt in meer of mindere mate aan stress. Dat blijkt uit het tot nu toe grootste onderzoek op dit gebied, uitgevoerd door het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2013.

Stress is een toestand die in de hersenen ontstaat als je onder druk staat. Voor de prehistorische mens was het een belangrijke reactie als er gevaar dreigde van roofdieren of natuurrampen. De hersenen brengen het lichaam in een soort noodtoestand en maken het klaar om de vechten of te vluchten. Stress was dus doorslaggevend voor de overleving van de soort.

Toerenteller in het rood

Voor de moderne mens liggen de zaken echter wat anders. Het is niet zo erg om eventjes gestrest te zijn, maar als de noodtoestand te lang duurt, gaat het mis. Stel je de toerenteller van een auto voor die voortdurend in het rood blijft. HIER lees je veel meer over stress en de symptomen ervan.

Stress is levensgevaarlijk

Er wordt veel gediscussieerd over de vraag wat stress eigenlijk doet met je gezondheid, maar het is in ieder geval zeker dat stress een belangrijke oorzaak is van depressies, die het functioneren belemmeren. En het geldt als een factor die bijdraagt aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Stress kan in het uiterste geval dus levensbedreigend zijn.

Hulp bij zelfhulp

Het goede nieuws is dat je zelf veel kunt doen om te voorkomen dat je ziek wordt van stress. Via Google vind je makkelijk allerlei tips om je dagelijks leven structuur te geven en overzichtelijker te maken. Je kunt ook hier kijken.

Bekijk een video met hulp bij zelfhulp van de BBC

Het is vooral van belang om je eigen stress-symptomen niet te onderschatten. Als stress tot langdurig ziekteverzuim leidt, komt dat bijna altijd doordat de signalen te lang genegeerd zijn.

Test of jij gestrest bent

Op het internet ziet het zwart van de stresstests van wisselende kwaliteit. Het kan geen kwaad om er een paar te doen om een idee te krijgen van je situatie. Maar ze kunnen nooit in de plaats komen van een gesprek met je huisarts of een psycholoog.

De BBC heeft in samenwerking met de British Association for Counselling and Psychotherapy een stresstest ontwikkeld, die je HIER kunt doen.